3.3.1. Víceslovné t-lema

Víceslovné t-lema náleží těm uzlům, které reprezentují některé víceslovné lexikální jednotky. Víceslovné t-lema sestává ze všech (z hlediska tektogramatické roviny relevantních) částí dané lexikální jednotky, jednotlivé části jsou spojeny podtržítkem.

Jediným uzlem s víceslovným t-lematem jsou reprezentovány: