2.8. Uzly kvazikomplexní

nodetype = qcomplex

Kvazikomplexní uzly jsou specifickým typem uzlů, které v tektogramatickém stromu vystupují ve stejných pozicích (se stejnými funktory) jako uzly komplexní, k jejich popisu ovšem není potřeba gramatémů: tyto uzly nereprezentují lexikální jednotku vyjadřující morfologické kategorie. Jde buď o nově vytvořené uzly vystupující v pozicích uzlů nesoucích valenční a nevalenční doplnění, aktanty nebo jiná doplnění, nebo o uzly reprezentující povrchově přítomná interpunkční znaménka a jiné nealfanumerické symboly. Jak nově vytvořeným uzlům, tak uzlům reprezentujícím povrchově přítomné symboly náležejí zástupná t-lemata. T-lematem tohoto typu uzlů tedy může být:

K charakteristice vyjmenovaných t-lemat viz 3.4 - "Zástupná t-lemata".

Kvazikomplexní uzly jsou dostatečně popsány t-lematem a funktorem a dalšími atributy, gramatémy této skupině nenáležejí.