2.1. Technický kořen tektogramatického stromu

nodetype = root

Kořenem tektogramatického stromu je umělý uzel se speciálně definovanými hodnotami atributů, obsahuje především identifikaci věty v korpusu, viz 10.1 - "Atributy technického kořene tektogramatického stromu"). Kořen tektogramatického stromu označujeme termínem technický kořen tektogramatického stromu. V atributu nodetype má vždy hodnotu root.

Technickému kořenu tektogramatického stromu nenáleží atribut functor ani atribut t_lemma.

Technický kořen tektogramatického stromu má vždy právě jednoho přímého potomka, kterým je buď kořen souřadné struktury (viz 2.3 - "Kořeny souřadných struktur"), nebo efektivní kořen nějaké nezávislé slovesné nebo neslovesné klauze (viz 5.4 - "Slovesné a neslovesné klauze"), tj. uzel s funktorem PRED, DENOM, VOCAT, PARTL, PAR; viz 6.1 - "Funktory pro efektivní kořeny nezávislých klauzí").