Kapitola 4. Komplexní uzly a gramatémy

V tektogramatickém stromu jsou autosémantické lexikální jednotky reprezentovány komplexními uzly (v atributu nodetype mají hodnotu complex; viz 2.7 - "Komplexní uzly"). Komplexním uzlům náleží t-lema, gramatémy a další atributy. (Jiným uzlům než komplexním gramatémy nenáležejí.)

U velké části komplexních uzlů se t-lema shoduje s odpovídajícím m-lematem (viz 3.1 - "Morfologické lema (m-lema)", 3.2 - "T-lema a m-lema, t-lema a slovní forma"). V některých případech se však podoba těchto dvou lemat liší. Hlavním zdrojem odlišnosti mezi podobou m-lematu a t-lematu je zachycování syntaktické a lexikální derivace na tektogramatické rovině (viz 4.1 - "Syntaktická a lexikální derivace").