3.4. Zástupná t-lemata

Jako zástupná t-lemata nazýváme uměle vytvořená t-lemata začínající znakem #. Zástupná t-lemata náležejí:

Abecední seznam všech zástupných t-lemat. Níže uvádíme seznam všech zástupných t-lemat, která se v tektogramatických stromech vyskytují. T-lemata řadíme abecedně a uvádíme, zda reprezentují slovo (znak) přítomné v povrchové podobě věty, nebo zda jsou t-lematem nově vytvořeného uzlu (a protějšek v povrchové podobě věty tedy nemají). Navíc uvádíme, jakým typem uzlu jsou tato zástupná t-lemata zpravidla nesena.