2.5. Uzly reprezentující cizojazyčné výrazy

nodetype = fphr

Uzly reprezentující cizojazyčné výrazy jsou uzly s funktory FPHR (viz 6.8.3 - "FPHR").

Každý člen cizojazyčného výrazu (tím se rozumí rovněž pomlčky, apostrofy, čárky apod.) je reprezentován uzlem. T-lematem těchto uzlů s funktorem FPHR jsou slovní formy vystupující v povrchové podobě věty. Členy cizího výrazu nesené uzly s funktorem FPHR jsou jako sesterské uzly shromážděny pod uzlem s t-lematem #Forn (nodetype=list; viz 2.4 - "Kořeny seznamových struktur") a jejich pořadí odpovídá povrchovému slovosledu. Cizojazyčný výraz plní ve struktuře věty jedinou funkci, která je zachycena funktorem u kořene seznamové struktury s t-lematem #Forn.

Uzlům tohoto typu náleží t-lema, funktor a další atributy. Uzlům reprezentujícím cizojazyčné výrazy nenáležejí gramatémy.

Uzly tohoto typu nemají žádné potomky.

K anotaci cizojazyčných výrazů viz 7.9 - "Cizojazyčné výrazy".