4.1. Syntaktická a lexikální derivace

Syntaktická derivace a lexikální derivace jsou procesy, při nichž se od slova výchozího (základového) odvozuje slovo cílové (derivát). Na tektogramatické rovině je derivát reprezentován uzlem s t-lematem slova, od něhož byl odvozen.