2.2. Atomické uzly

nodetype = atom

Atomické uzly jsou ohodnoceny jedním z funktorů: ATT, CM, INTF, MOD, PARTL, PREC, RHEM (viz 6.7 - "Funktory pro rematizátory, větné, navazovací a modální adverbiální výrazy" a 6.12.4 - "Funktor pro modifikátory souřadného spojení (CM)").

Jako t-lemata atomických uzlů vystupují výrazy vyjadřující postoj mluvčího (zpravidla funktor ATT), výrazy s významem intenzifikace (jednoho členu výpovědi nebo výpovědi celé, funktor INTF) nebo modální charakteristiky děje (funktor MOD), dále slova signalizující návaznost na předchozí kontext (funktor PREC), rematizátory (funktor RHEM, syntaktická negace reprezentována uzlem se zástupným t-lematem #Neg, viz 3.4 - "Zástupná t-lemata") a modifikátory souřadných spojení (zpravidla adverbia a částice, funktor CM).

Atomickým uzlům náleží t-lema, funktor a další atributy. Atomickým uzlům nenáležejí gramatémy.

Atomické uzly zpravidla nemají žádné potomky.