2.3. Kořeny souřadných struktur

nodetype = coap

Kořeny souřadných struktur mají jeden z funktorů: CONJ, ADVS, CSQ, DISJ, GRAD, REAS, CONFR, CONTRA, OPER a APPS (viz 6.12 - "Funktory pro významy souřadných spojení").

T-lematy těchto uzlů mohou být koordinační a apoziční spojky (například: a, ale, kdežto), zástupná t-lemata pro interpunkční znaménka (například: #Comma, #Dash, #Colon, #Separ, viz 3.4 - "Zástupná t-lemata") nebo operátory matematických operací a intervalů (například: +, krát, od_ do).

Uzlům tohoto typu náleží t-lema, jeden z uvedených funktorů a další atributy. Kořenům souřadných struktur nenáležejí gramatémy.

Na kořenu souřadné struktury mohou bezprostředně viset:

K pravidlům anotace souřadných struktur viz 5.6 - "Souřadnost".