Kapitola 3. Tektogramatické lema (t-lema)

Tektogramatické lema, dále t-lema je jedním z atributů uzlu tektogramatického stromu (atribut t_lemma). Hodnotou atributu t_lemma je buď lexikální hodnota uzlu (reprezentovaná jako řetězec grafémů základní slovní formy), nebo hodnota "umělá" (tzv. zástupné t-lema, viz 3.4 - "Zástupná t-lemata").

Podle t-lematu je v zásadě možné rozlišit dva druhy uzlů:

(Případy, které se z tohoto hrubého rozlišení vyjímají, jsou popsány dále.)