7.8. Identifikační výrazy

V této sekci popisujeme anotaci výrazů užitých ve významu identifikace, těmito identifikačními výrazy rozumíme:

Základní pravidla anotace identifikačních výrazů jsou popsána v 7.8.1 - "Základní pravidla anotace identifikačních výrazů". V následujících dílčích sekcích popisujeme jednotlivé typy identifikačních výrazů podrobněji.

!!! Pravidla anotace identifikačních výrazů je třeba ještě komplexně zpracovat. V této sekci popisujeme dosavadní stav pravidel anotace.

!!! Pravidla anotace identifikačních výrazů vznikala postupně během anotace. V datech již nebyla provedena následná kontrola zachycení identifikačních výrazů podle posledního stavu pravidel. Anotace je tedy značně nekonzistentní.