7.6. Konstrukce s významem "omezení" a "výjimečného slučování"

Konstrukce s významem "omezení" a konstrukce s významem "výjimečného slučování" jsou konstrukce dvou příbuzných významů:

Oba významy zachycujeme pomocí funktoru RESTR (viz 6.6.10 - "RESTR"), ve výsledné anotaci se však konstrukce liší. Zachycování obou typů konstrukcí proto popisujeme odděleně v následujících sekcích.