7.18. Interpunkce

Interpunkční znaménka přítomná v povrchové podobě věty nejsou v tektogramatickém stromě většinou nijak reprezentována: neodpovídá jim žádný uzel ani neovlivňují hodnoty atributů.

Existuje ovšem několik případů, kdy je interpunkční znaménko reprezentováno uzlem v tektogramatickém stromě. T-lematem tohoto uzlu je pak zástupné t-lema pro příslušné interpunkční znaménko (viz 3.4 - "Zástupná t-lemata"):

Případy, kdy jsou tato interpunkční znaménka reprezentována v tektogramatickém stromu uzlem, jsou následující:

Obrázek 7.295. Interpunkce

Interpunkce

Out Of The Body -

Obrázek 7.296. Interpunkce

Interpunkce

Image jsou, ach, vždy tak krásné; skutečnost holá a ohyzdná.

Obrázek 7.297. Interpunkce

Interpunkce

Šerák - 1353 metrů.

Obrázek 7.298. Interpunkce

Interpunkce

To nás rozhořčilo tak, že...

Obrázek 7.299. Interpunkce

Interpunkce

A přece...