7.19.2. Text v závorkách a mezi pomlčkami

Text v závorkách a mezi pomlčkami není žádným zvláštním způsobem označován.

Závorky. Závorky interpretujeme (až na výjimku níže) jako označení parenteze. Text v závorkách pak anotujeme podle pravidel uvedených v 5.7 - "Parenteze".

Výjimka: Pouze v případě, kdy je v závorce uvedena rozepsaná podoba zkratky před závorkou (a naopak), hodnotíme text v závorkách jako souřadně připojený (aponovaný) člen a nezachycujeme jej jako parentezi.

Příklady: ČD (České dráhy) nebo České dráhy (ČD).

Pomlčky. Funkce pomlček ohraničujících nějaký text může být různá. V řadě případů hodnotíme text mezi pomlčkami jako parentezi (pravidla viz 5.7 - "Parenteze"), v jiných případech jsou pomlčky hodnoceny jako souřadicí spojovací výrazy (viz 7.16 - "Souřadicí spojovací výrazy a operátory").