3.3.4. Víceslovné lexikální jednotky zachycené speciální strukturou

Části některých víceslovných lexikálních jednotek jsou reprezentovány samostatnými uzly a jejich sounáležitost vyplývá ze zachycení v tektogramatickém stromě. Jedná se zejména o: