Pracovníci CVHM

 

PhDr. Jiří Kocián, Ph.D.

 

Jiří Kocián je koordinátorem Centra vizuální historie Malach od roku 2016. Absolvoval obor mezinárodní teritoriální studia se zaměřením na východní a jihovýchodní Evropu na Fakultě sociální věd Univerzity Karlovy.

Jeho výzkumné aktivity v CVHM se věnují především problematice dějin židů ve středovýchodní a jihovýchodní Evropě, otázce konstruování narativů identit a jejich společenské i politické reflexe. Zároveň se v oblasti Digital Humanities zabývá otázkou vývoje a implementace softwarových nástrojů pro společenskovědní výzkum

Osobní stránka na webu ÚFAL

Kontakt:

kocian@ufal.mff.cuni.cz

 

Mgr. Tereza Juhászová

 

 

Tereza Juhászová je koordinátorkou Centra vizuální historie Malach od roku 2023. Absolvovala obor Balkánská, eurasijská a středoevropská studia na Fakultě sociální věd Univerzity Karlovy. Na stejném pracovišti v současnosti působí jako lektorka moderních dějin střední a jihovýchodní Evropy. Zároveň je doktorandkou v oboru Moderních dějin na Universität Regensburg a FSV UK.

V Centru vizuální historie Malach se vědecky zaměřuje především na dějiny marginalizovaných skupin ve střední Evropě. Studuje lokální národnostní a náboženské menšiny a proces konstrukce kolektivních identit. Věnuje se také urbánním dějinám.

Osobní stránka na webu ÚFAL

Kontakt:

juhaszova@ufal.mff.cuni.cz

 

 

PhDr. Karin Hofmeisterová, Ph.D.

 

Karin Hofmeisterová je koordinátorkou Centra vizuální historie Malach od roku 2020. V roce 2022 zároveň získala grant Claims Conference a působí na Karlově univerzitě jako lektorka holokaustových studií.  

Absolvovala doktorský program mezinárodní teritoriální studia se zaměřením na východní a jihovýchodní Evropu na Fakultě sociální věd Univerzity Karlovy.

Její výzkumné aktivity v CVHM se vztahují především k problematice dějin židů v jihovýchodní Evropě, otázce konstruování historických narativů, kolektivních identit a komunit paměti. Pracuje na získávání a zpracování nových kolekcí orální historie, které se vztahují k regionu západního Balkánu.

Osobní stránka na webu ÚFAL

Kontakt:

hofmeisterova@ufal.mff.cuni.cz

PhDr. Petra Hoffmannová

 

Petra Hoffmannová působí při Centru vizuální historie Malach od jeho počátků v roce 2010 jakožto konzultantka a koordinátorka. Je absolventkou oboru Informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

V rámci svého působení v Centru se věnuje především problematice datové a funkcionální struktury archivů vizuální historie a v oblasti Digital Humanities implementaci nástrojů komputační lingvistiky ve vývoji a výzkumu. Zároveň se zaměřuje na vývoj vzdělávacích multimodálních programů pro mládež.

 

Osobní stránka na webu ÚFAL

Kontakt:

 petra.hoffmannova@matfyz.cuni.cz

Externí spolupracovníci

 

PhDr. Jakub Mlynář, Ph.D.

 

Jakub Mlynář byl koordinátorem Centra vizuální historie Malach od jeho otevření v roce 2010 do roku 2022. V současné době působí na univerzitě v Basileji. S CVHM nadále úzce spolupracuje.

Ve svém výzkumu se zabývá především  problematikou konstrukce a udržování kolektivních i individuálních identit, analýzou rozhovorů z hlediska jejich vnitřní struktury a interakce jejich účastníků a implementací sociologického výzkumu v oboru Digital Humanities.