Pracovníci CVHM

 

Jakub Mlynář, Ph.D.

 

Jakub Mlynář je koordinátorem Centra vizuální historie Malach od jeho otevření v roce 2010. Je absolventem a držitelem titulu Ph.D. v oboru sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Ve svém výzkumu v rámci CVHM se zabývá především  problematikou konstrukce a udržování kolektivních i individuálních identit, analýzou rozhovorů z hlediska jejich vnitřní struktury a interakce jejich účastníků a implementací sociologického výzkumu v oboru Digital Humanities.

Osobní stránka na webu ÚFAL

Kontakt:

mlynar@ufal.mff.cuni.cz

PhDr. Jiří Kocián

 

Jiří Kocián je koordinátorem Centra vizuální historie Malach od roku 2016. Absolvoval obor mezinárodní teritoriální studia se zaměřením na východní a jihovýchodní Evropu na Fakultě sociální věd Univerzity Karlovy.

Jeho výzkumné aktivity v CVHM se věnují především problematice dějin židů ve středovýchodní a jihovýchodní Evropě, otázce konstruování narativů identit a jejich společenské i politické reflexe. Zároveň se v oblasti Digital Humanities zabývá otázkou vývoje a implementace softwarových nástrojů pro společenskovědní výzkum

Osobní stránka na webu ÚFAL

Kontakt:

kocian@ufal.mff.cuni.cz

 

PhDr. Karin Hofmeisterová

 

Karin Hofmeisterová je koordinátorkou Centra vizuální historie Malach od roku 2020. Absolvovala obor mezinárodní teritoriální studia se zaměřením na východní a jihovýchodní Evropu na Fakultě sociální věd Univerzity Karlovy.

Její výzkumné aktivity v CVHM se vztahují především k problematice dějin židů v jihovýchodní Evropě, otázce konstruování historických narativů, kolektivních identit a komunit paměti. V oboru Digital Humanities se zabývá novými nástroji mnemonických mechanismů.

Osobní stránka na webu ÚFAL

Kontakt:

hofmeisterova@ufal.mff.cuni.cz

PhDr. Petra Hoffmannová

 

Petra Hoffmannová působí při Centru vizuální historie Malach od jeho počátků v roce 2010 jakožto konzultantka a koordinátorka. Je absolventkou oboru Informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

V rámci svého působení v Centru se věnuje především problematice datové a funkcionální struktury archivů vizuální historie a v oblasti Digital Humanities implementaci nástrojů komputační lingvistiky ve vývoji a výzkumu. Zároveň se zaměřuje na vývoj vzdělávacích multimodálních programů pro mládež.

 

Osobní stránka na webu ÚFAL

Kontakt:

  hoffmannova@knih.mff.cuni.cz