Malach Centre Internship

V lednu 2019 byl spuštěn program studentských praxí, který přijímá zájemce o získání zkušeností z České republiky i ze zahraničí. Jeho náplň odpovídá modelu ERASMUS+ Practical Placement, účastnící jsou v rozsahu přibližně půlúvazku zapojeni do činnosti centra. Dostávají tak možnost seznámit se s technologickou i obsahovu stránkou naší práce. Díky výrazné flexibilitě je však možné tuto zkušenost uplatnit i jako náplň praxe relevantních studijních programů českých vysokých škol.

Pokud máte zájem o praxi či stáž v CVH Malach, napište nám na malach(at)ufal.mff.cuni.cz.

 

Minulí a současní stážisté

Ze zahraničí

Maria Dimopoulou (listopad 2020 – nyní)

 
Maria Paschalina Dimopoulou je absolventkou Makedonské univerzity v Soluni. Na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy studuje magisterský program Evropská politika a společnost. V CVHM pracuje na novém uživatelském rozhraní a v rámci své praxe píše vědecký článek.

Jonas Bakkeli Eide (srpen – prosinec 2019)

 
Náš druhý stážista, Jonas Eide z Norska, student historie na Univerzitě v Oslu, dostal za úkol připravu implementace funkcionálního rozšíření uživatelského rozhraní centra Malach. V průběhu své praxe vytvářel přepisy a titulky anglojazyčných rozhovorů z archivu JHC Melbourne a archivu Refugee Voices a podílel se na vývoji metodiky zpracování audiovizuálních dat pro tyto účely. Zároveň v CVHM realizoval výzkum na téma procesu integrace židovských uprchlíků ve Velké Británii po druhé světové válce pro semestrální práci, která byla součástí jeho praxe.

Alexandra Patiño Castro (leden – únor 2019)

 
Naše historicky první stážistka, Alexandra Patiño Castro z Mexika, studentka mezinárodních vztahů Univerzity v Monterrey, se zapojila především do vývoje uživatelského rozhraní centra Malach. V průběhu své praxe tak vytvářela přepisy a titulky anglojazyčných rozhovorů z archivu JHC Melbourne. Zároveň asistovala při přípravách a realizaci 9. výroční konference CVHM.

 

Z Univerzity Karlovy

 

Grygorii Maliukov (září 2019 – červen 2020)

Katedra sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, navazující magisterské studium

 

 
Během své praxe v CVH Malach se Grygorii Maliukov soustředil na možnosti systematického porovnávání různých orálněhistorických rozhovorů vedených s tímtéž narátorem nebo toutéž narátorkou. Za využití kvalitativních sociologických metod provedl podrobnou analýzu osmi nahrávek interview z Archivu vizuální historie USC Shoah Foundation, archivu Refugee Voices a serveru Centropa. Podílel se rovněž na pořádání mezinárodního kolokvia Stages of Ethnic and Nationalist Violence v listopadu 2019.

Adéla Vašků (leden – květen 2020)

Katedra sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, bakalářské studium

 

 
V rámci odborné praxe v CVH Malach se Adéla Vašků zapojila do vývoje našeho uživatelského rozhraní, a to (1) přípravou scénáře uživatelského videonávodu k práci s Archivem vizuální historie USC Shoah Foundation a (2) tvorbou přepisů a titulků anglojazyčných rozhovorů z archivu JHC Melbourne. Podílela se též na realizaci konference PraViDCo  Prague Visual History and Digital Humanities Conference v lednu 2020.