Archiv Hlasy uprchlíků (Refugee Voices)

Archiv Hlasy uprchlíků (Refugee Voices) je sbírkou svědectví o holocaustu obsahující 150 filmových interview s židovskými přeživšími a uprchlíky před nacismem, kteří začali nový život ve Velké Británii. Archiv byl vytvořen Asociací židovských uprchlíků (Association of Jewish Refugees – AJR) v letech 2003–2007. Projekt vedli Dr. Anthony Grenville a Dr. Bea Lewkowicz. Kompletní archiv a přidružené databáze jsou od února 2013 dostupné v CVH Malach.

Sbírka sestává z více než 450 hodin filmového materiálu a je neocenitelným zdrojem pro akademiky, výzkumníky, vzdělávací pracovníky a další zájemce o studium migrace nebo holocaustu. Archiv byl od samého počátku vytvářen s ohledem na potřeby a požadavky akademiků a dalších profesionálů. Všechny rozhovory jsou katalogizovány a v plném rozsahu přepsány. Aby bylo umožněno snadné odkazování na konkrétní pasáže interview, jsou přepisy i nahrávky opatřeny časovým kódem, díky čemuž je možné s minimálním úsilím najít specifické úseky rozhovorů.

Uživatelské rozhraní archivu Hlasy uprchlíků

Součástí archivu je rozsáhlá databáze obsahující seznam rozhovorů s podrobnostmi o narátorech a jejich životních příbězích. Interview byla katalogizována prostřednictvím 44 samostatných kategorií, které zachycují datum a místo narození, údaje o rodičích, způsobu emigrace, věznicích a koncentračních táborech, ale také řadu dalších informací. Katalog je bohatým informačním zdrojem pro výzkumníky, kteří díky němu mohou snadno nalézt relevantní informace v mnoha specifických oblastech zájmu, jako jsou Kindertransporty, domácí služebnictvo nebo internace na ostrově Man, stejně jako pamětníky a pamětnice z různých regionů, jako např. Brno, Vídeň nebo Berlín.

Každé interview je doplněno fotografiemi rodinných příslušníků a přátel, důležitých lokací a dalších artefaktů nebo dokumentů, které jsou v rámci životního osudu daného narátora důležité. Tyto fotografie, předměty a dokumenty jsou bohatým zdrojem obrazového materiálu pro vzdělávací i dokumentární účely.

Rozhovory se nezaměřují pouze na život pamětníků v Británii, ale rovněž na široké spektrum jejich životních zkušeností, mezi nimiž je například přeživší, který byl tajně převezen do bezpečí z Dánska do Švédska, rozhovor se ženou, která byla „vyměněna“ z Bergen Belsenu do Švýcarska, nebo rozhovor s posledním žijícím svědkem podpisu Izraelské deklarace nezávislosti. Archiv také obsahuje rozhovory s přeživšími holocaustu, kteří o svých prožitcích do té doby hovořili jen velice zřídka. Mezi rozhovory v archivu Hlasy uprchlíků jsou také rozhovory s pamětníky, kteří poskytli interview i USC Shoah Foundation, což umožňuje badatelům porovnat, jak tytéž osoby reflektovaly svou minulost v různé době a kontextu.

Další informace v angličtině najdete na webu AJR. Ke zhlédnutí je zde také ukázka z filmu „Moments and Memories“, vytvořeného s využitím archivních rozhovorů a dalších dokumentů, které jsou součástí archivu Hlasy uprchlíků.

O Asociaci židovských uprchlíků (Association of Jewish Refugees)

Asociace židovských uprchlíků byla založena v roce 1941 židovskými utečenci ze střední Evropy a poskytuje sociální služby a zabezpečení včetně finanční podpory pro židovské oběti nacistické perzekuce žijící ve Velké Británii. Kromě týmu zkušených sociálních pracovníků, kteří se starají o zajištění každodenní péče o členy AJR, Asociace zřídila také přes 40 regionálních skupin v celé Velké Británii, které členům poskytují jedinečnou možnost setkávání se, sdílení zkušeností, návštěvy přednášek a kulturních akcí. Členové AJR dostávají každý měsíc AJR Journal, v němž se pojí analýza aktuálních událostí s redakčními články, sloupky dopisovatelů a rušnou sekcí Dopisů šéfredaktorovi, která připomíná původní kulturu a tradice emigrantů v předválečné Evropě.