Pro školy a pedagogy

Materiál v Archivu vizuální historie, který je v CVH Malach přístupný, může být velmi cenným a jedinečným doplňkem k běžné výuce dějin 20. století. Samotné Centrum Malach je bezplatně otevřeno návštěvám skupin studentů a žáků např. v rámci specializovaných seminářů – kapacita činí přibližně 20 osob. Pracovníci centra zajistí krátké představení CVH Malach a jeho účelu, stejně jako uvedení do práce s archivem, a budou během celé návštěvy připraveni studentům poradit či pomoci. Pokud máte zájem navštívit CVH Malach spolu se svými studenty či žáky, obraťte se na nás. Pro skupinové seminářů je též možné zvolit některé z našich připravených modelových hodin nabízených v sekci Semináře CVHM.

Vzdělávací využití shromážděných svědectví pamětníků na všech úrovních vzdělávání patří v současné době k hlavním cílům USC Shoah Foundation. V rámci snah o zpřístupnění vybraných svědectví bylo několik úryvků rozhovorů bylo dáno k dispozici pedagogům a studentům na metodickém portálu Rámcového vzdělávacího programu jako digitální učební materiály. Zde jsou k dispozici např. úryvky z interview s Viktorem Lašem, vězněm Terezínského ghetta nasazeným na "vyčištění" Lidic po jejich zničení. Vytvořena je také modelová vyučovací hodina "Když rasismus je zákon", která je dostupná na internetu. Tato hodina obsahuje rozhovory z Archivu a může být stahována a tištěna pro využití ve školách.

Na webových stránkách USC Shoah Foundation je dále ke stažení série dvanácti modelových vyučovacích hodin s názvem "Ghetto Terezín, holokaust a dnešek", vytvořených ve spolupráci s Památníkem Terezín. Hodiny jsou vystavěny zejména okolo úryvků vzpomínek bývalých vězňů ghetta, avšak kromě konkrétní historie jsou v nich popisovány a zkoumány také zcela aktuální fenomény.

Vedle aktivit na hlavním webe spustila USC Shoah foundation též internetovou e-learningovou platformu IWitness, zdarma přístupnou pro učitele a studenty z celého světa, která obsahuje několik aktivit připravených v českém jazyce.

V říjnu 2011 byly na portálu Moderní-dějiny.cz zveřejněny tři úryvky z archivních svědectví popisující fenomén přechodů a převádění na Ostravsku v době od 14. března do konce srpna 1939, kdy přes hranici do Polska odešlo na 5 000 uprchlíků. Stáhnout a pro vzdělávací účely volně využívat zde můžete také pracovní listy k těmto výpovědím, vytvořené Mgr. Marcelem Mahdalem.

USC SF rovněž zveřejnila kolem stovky rozhovorů v angličtině na svém YouTube kanále. Prohlédněte si také portál pro učitele na webu USC SF: najdete zde různé materiály a podklady v angličtině, úryvky svědectví pamětníků pro pedagogické využití či videoklipy ilustrující vzdělávací potenciál audiovizuálních zdrojů.

Při příležitosti 65. výročí konce druhé světové války a osvobození ČSR, jsme pro Vás připravili krátký sestřih z filmových výpovědí přeživších holocaustu z materiálu v archivu USC Shoah Foundation. Ve videoklipu naleznete úryvky ze svědectví pěti pamětníků, týkající se sklonku druhé světové války a osvobození ghetta v Terezíně. Sestřih spolu s dalšími informacemi k tématu naleznete zde.