Nejčastější dotazy

 

 • Nejsem badatel, pedagog ani student - mohu i přesto navštívit CVH Malach a pracovat zde s archivními rozhovory?
  Ano, CVH Malach je otevřeno také zájemcům z řad nejširší veřejnosti.
 • Platí se nějaký registrační poplatek?
  Ne, registrace pro přístup k archivům v CVH Malach je zcela bezplatná.
 • Je potřeba se předem objednat?
  Není to nezbytné. S ohledem na omezenou kapacitu CVH Malach však budeme rádi, pokud nám o plánované návštěvě dáte předem vědět na e-mailovou adresu malach(at)ufal.mff.cuni.cz nebo telefonicky.
 • Proč je Centrum vizuální historie právě na „matfyzu“?
  CVH Malach zde vzniklo v návaznosti na výzkumný projekt, který se zabýval možnostmi rozpoznávání řeči a vícejazyčné extrakce informací (Multilingual Access to Large Spoken ArCHives). Tento projekt proběhl v letech 2002-2007 ve spolupráci USC Shoah Foundation a řady akademických institucí po celém světě, mj. také Západočeské Univerzity v Plzni a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Vznik CVH Malach je snahou o další pokračování a rozvíjení dosavadní úspěšné spolupráce mezi Univerzitou Karlovou v Praze a USC Shoah Foundation.
 • Proč nejsou databáze rozhovorů veřejně přístupné přímo na internetu?
  Kompletnímu zveřejnění archivů brání jednak technologická omezení – pro efektivní práci je třeba vysokorychlostního síťového spojení, které není na veřejném internetu obvyklé (spojení s Archivem vizuální historie USC Shoah Foundation je v CVH Malach zajištěno prostřednictvím vysokorychlostní sítě Internet 2).
  Zásadnější jsou ovšem důvody bezpečnostní, etické a právní: většina svědectví se dotýká osobních a soukromých témat nejen ze života samotných vypovídajících osob, ale i jejich příbuzných, potomků apod.
 • Mohu získat kopie celých rozhovorů nebo jejich částí?
  Ano, avšak pouze v určitých případech: USC Shoah Foundation poskytuje náhradní kopie svědectví samotným vypovídajícím osobám a jejich rodinným příslušníkům, dále pak uděluje licenci k použití interview či jejich částí vzdělávacím organizacím na všech úrovních vzdělávání. Podrobnější informace získáte přímo na webu USC SF. Podrobnosti o kopiích svědectví z archivu Refugee Voices a z fondu Muzea romské kultury v Brně vám sdělí pracovníci CVH Malach na e-mailové adrese malach(at)ufal.mff.cuni.cz

 

 • Je možno z interview citovat? Jakým způsobem?
  Jistě, formát citace zdroje je podobný jako při citaci z jiných archivních zdrojů. Citace musí vždy obsahovat plné jméno organizace či archivu - "USC Shoah Foundation" / "Refugee Voices" a jméno pamětnice či pamětníka. Podrobnosti k citování konkrétních zdrojů:
  Archiv vizuální historie USC Shoah Foundation:
  Jméno či iniciály pamětníka/pamětnice, ID číslo interview, nepovinně také segment interview nebo jiný časový údaj. Vzor citace: "Interview s (jméno pamětníka/pamětnice), ID číslo (identifikační číslo interview v databázi), segment (číslo segmentu interview), Archiv vizuální historie USC Shoah Foundation zpřístupněný v Centru vizuální historie Malach při Univerzitě Karlově v Praze s podporou infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (LM2018101)."
  Archiv Hlasy uprchlíků / Refugee Voices:
  Jméno pamětníka/pamětnice, číslo interview. Vzor citace: "Interview s (jméno pamětníka/pamětnice), číslo (identifikační číslo interview v databázi), archiv Refugee Voices zpřístupněný v Centru vizuální historie Malach při Univerzitě Karlově v Praze s podporou infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (LM2018101)."
 • Pro povolení o citaci z Fortunoff Archive je nutné zažádat přímo na správě archivu za využití identifikačního údaje konkrétního rozhovoru na mailové adrese fortunoff.archive@yale.edu

  Při citaci je každý uživatel materiálu z CVH Malach samozřejmě povinen řídit se i místními zákony a pravidly, včetně těch na ochranu osobnosti, platnými v České republice.