Semináře CVHM

V této sekci naleznete seznam nabízených modelových seminářů připravených a vedených pracovníky CVHM s bližšími specifikacemi.

 

Genocida ve Rwandě

Cílová skupina: 7.9. třídy ZŠ, tercie a kvarty víceletých Gymnázií
Pracovní jazyky: AJ a ČJ
Velikost skupiny: 6 až 20 studentů
Délka trvání: 23 hodiny

 

 
 

 

Seminář se zaměřuje na kontext genocidy ve Rwandě v roce 1994, přibližuje tyto události očima pamětníků a rozebírá i zapojení mezinárodního společenství. Součastí semináře je využití pracovních listů připravencýh a distribuovaných CVHM, na něž je možné navázat v průběhu další výuky.

 

Návraty "domů"

Cílová skupina: 1.4. ročníky SŠ, kvinty až oktávy víceletých Gymnázií, studenti bakalářského cyklu VŠ
Pracovní jazyky: varianty ČJ-SJ, AJ, NJ
Velikost skupiny: 5 až 15 studentů
Délka trvání: 2 hodiny

 

 
 

 

Seminář zpracovává tematiku návratů židovských přeživších holokaust zpět do středoveropských zemí a problémů, které s tím byly spojeny. Primárně se zaměřuje na Československo, ale v případě zájmu a dle příslušných jazykových preferencí je možné zvolit i jinou variantu, případně komparativní perspektivu.

 

Sousedé nebo nepřátelé? Židovská identita a vztahy s většinovou společností

Cílová skupina: 3.4. ročníky SŠ, septimy a oktávy víceletých Gymnázií, studenti bakalářského a magisterského cyklu VŠ
Pracovní jazyky: varianty ČJ-SJ, AJ, NJ
Velikost skupiny: 5 až 15 studentů
Délka trvání: 23 hodiny; 1–3 návštěvy

 

 
 

 

Seminář rozebírá soužití většinového a židovského obyvatelstva a zapojuje do diskuze koncepty identit, náboženských a národnostních menšin. Úroveň náročnosti je přizpůsobena skupině studentů, seminář je možné rozvinout a rozložit do několika návštěv, tak aby měli účastníci možnost práce s větším množstvím materiálu a obsáhlejší reflexe.