Pro badatele

Archiv vizuální historie, který je přístupný v CVH Malach, je unikátním zdrojem pramenů orální historie a původních svědectví pamětníků, která mohou být využita např. v rámci zpracovávání studentských či kvalifikačních prací (seminárních, bakalářských, diplomových, disertačních apod.). Archiv může být také nezastupitelným zdrojem audiovizuálního materiálu pro vědecké pracovníky v humanitních, společenských i exaktních vědách.

Sofistikované vyhledávací rozhraní umožňuje rychle a přesně nalézt specifická svědectví nebo jejich úseky podle konkrétní oblasti zájmu. Využít lze například vyhledávání podle jmen osob, místních názvů, válečných zkušeností vypovídajících osob a v neposlední řadě za pomoci hierarchicky uspořádaného tezauru s více než 62 000 klíčovými slovy. Rozhovory lze v odborných textech samozřejmě citovat podobně jako jiné archivní zdroje: více podrobností najdete v sekci "Nejčastější dotazy".

Rozhovory v Archivu vizuální historie jsou plnohodnotným pramenem pro práci badatelů i studentů v mnoha vědních oborech a disciplínách na celém světě. Z archivu USC Shoah Foundation dosud čerpali autoři více než 40 akademických publikací - přehled některých cizojazyčných textů najdete zde, průběžně doplňovaný seznam prací v českém a slovenském jazyce je k nahlédnutí zde. Historie a dějiny jsou pouze jedním z řady oborů, pro které je již v současnosti archiv využíván. V celosvětovém měřítku bylo během posledních pěti let odučeno bezmála 140 univerzitních kurzů využívajících archivní materiál, a to v disciplínách jako antropologie, anglická literatura, slavistika, dějiny umění, obchodní etika, právo, lingvistika, filosofie, sociologie, genderová studia, francouzština, německá kultura, religionistika a další.

Řadu různých modelových vyučovacích hodin, při jejichž přípravě byl využit materiál z Archivu vizuální historie USC SFI, naleznete v sekci "Pro školy a pedagogy". USC Shoah Foundation také zveřejnila kolem stovky rozhovorů na svém YouTube kanále - i zde si tedy můžete udělat představu, jaký materiál je možno v archivu nalézt.