Frames containing form "3"
adresovat 1
asistovat 1
běhat, běhávat 6
běžet 7
blahopřát 1
blížit se 3
bodat, bodnout 5
bránit 2
bránit 3
brát, vzít, brávat 1
brát, vzít, brávat 2
brát, vzít, brávat 3
brát, vzít, brávat 5
budovat 1
bušit, bušívat 5
být 7
být 8
být 9
být 12
být 15
být 16
cpát, cpávat 3
čekat, čekávat 3
čelit 1
činit, činívat 1
činit, činívat 2
činit, činívat 3
činit, činívat 5
činit, činívat 6
činit, činívat 8
činit, činívat 10
číst, čítatII, čítávat 1
číst, čítatII, čítávat 2
číst, čítatII, čítávat 3
číst, čítatII, čítávat 4
číst, čítatII, čítávat 5
darovat 1
darovat 2
darovat 3
dařit se, dařívat se 1
dařit se, dařívat se 2
dávat, dát 1
dávat, dát 4
dávat, dát 5
dávat, dát 11
dávat, dát 13
dávat, dát 14
dávat, dát 19
dávat, dát 20
dávat, dát 22
dávat, dát 24
dávat, dát 25
dávat, dát 26
děkovat 1
děkovat 2
děkovat se 1
dělat, dělávat 1
dělat, dělávat 2
dělat, dělávat 4
dělat, dělávat 7
dělat, dělávat 12
dělat, dělávat 15
dělat, dělávat 22
dělit 1
demonstrovat 1
diktovat, diktovávat 1
diktovat, diktovávat 2
dítI 1
dítII se 1
divit se 1
dlužit 1
dlužit 2
dodávat, dodat 1
dodávat, dodat 2
dodávat, dodat 5
dohadovatI/dohodovat, dohodnout 1
docházet, dojít 5
docházet, dojít 6
docházet, dojít 8
dokazovat, dokázatI 1
dokazovat, dokázatI 2
domáhat se, domoci se 1
dominovat 1
domlouvat, domluvit 2
domlouvat, domluvit 3
donášet, donést 1
donášet, donést 2
donášet, donést 3
dopadat, dopadnout 4
doplácet, doplatit 1
doplácet, doplatit 2
doporučovat, doporučit 1
doporučovat, doporučit 2
dopravovat, dopravit 2
dopřávat, dopřát 1
dopřávat, dopřát 2
doručovat, doručit 1
dorůstat, dorůst 1
dorůstat, dorůst 3
dostávatI se, dostat se 2
dostávatII, dostát 1
dovádětI, dovéstI 3
dovážet, dovézt 2
dovolovat, dovolit 1
doznávat se, doznat se 1
drát, drávat 1
drát, drávat 2
držet 4
držet 9
držet 10
důvěřovat 1
fandit 1
foukat, fouknout, foukávat 3
foukat, fouknout, foukávat 8
garantovat 1
hádat 1
házet, hoditI 1
házet, hoditI 5
házet, hoditI 6
házet, hoditI 7
hladit 1
hlásat 1
hlásit 1
hlásit 2
hlásit se 1
hledět 1
hlídat 2
hýbat, hnout, hýbnout 4
hoditII se 2
hoditII se 3
honit se 4
houpat, houpnout, houpávat 2
hrabat se 1
hraditII, hradívatII 1
hrát, hrávat 3
hrát, hrávat 6
hrát, hrávat 7
hrát, hrávat 8
hrozit, hrozívat 1
hrozit, hrozívat 2
hrozit, hrozívat 3
hřát, hřávat 2
chlubit se, chlubívat se 1
chodit, chodívat 3
chránit 1
chtít 3
chtít se 1
chutnat, chutnávat 2
chválit, chválívat 2
chybět, chybívat 1
chystat, chystávat 1
jednat se, jednávat se 1
jet 4
jevit se 1
jezdit, jezdívat 6
jít 4
jít 7
jít 9
jít 14
kázat 1
kázat 2
kázat 3
kázat 4
kazit, kazívat 1
klást 4
klepat, klepnout, klepávat 2
klesat, klesnout 1
komplikovat 1
končit 1
konkurovat 1
konstruovat 1
kontrolovat 1
korespondovat 1
kupovat, koupit 1
kralovat 1
krást 1
krátit, krátívat 1
krčit, krčívat 2
kroutit, kroutívat 2
kroutit se, kroutívat se 1
kroutit se, kroutívat se 2
kroužit, kroužívat 2
kroužit, kroužívat 3
krýt 1
krýt 4
kývat, kývnout 1
kývat, kývnout 2
lámat 1
lámat se 2
léčit 2
lepit, lepívat 3
lepšit se 1
lesknout se 1
lézt 2
lézt 4
ležet, léhat, léhávat 9
ležet, léhat, léhávat 10
ležet, léhat, léhávat 11
ležet, léhat, léhávat 12
ležet, léhat, léhávat 13
lhát 1
líbat 1
líbit se 1
líbit se 2
líbit se 3
líčitI 1
malovat, malovávat 2
mávat, mávnout 1
měnit, měnívat 1
měnit, měnívat 4
měřit, měřívat 4
mluvit, mluvívat 8
mluvit, mluvívat 10
montovat se 1
myslet/myslit 7
mýt 1
nabízet, nabídnout 1
nabírat, nabrat 2
nabírat, nabrat 3
nabírat, nabrat 4
nabízet se 1
nadávat, nadatII 1
nadělávat, nadělat 1
nadělávat, nadělat 2
nadělávat, nadělat 4
nadělávat, nadělat 5
nahlašovat, nahlásit 1
nahrazovat, nahradit 1
nahrazovat, nahradit 2
nahrávat, nahrát 2
nahrávat, nahrát 4
najímat, najmout 1
najímat, najmout 2
nakazovatI, nakázat 1
nakládat, naložit 4
nakupovatI, nakoupit 1
nakrájet 1
nakrájet 2
nalévat, nalít 1
nalévat, nalít 2
nalévat, nalít 3
náležet 1
náležet 4
náležet 5
namáčet, namočit 1
namáčet se, namočit se 1
namáhat, namoci/namoct 1
naměřit 2
namítat, namítnout 1
namlouvat, namluvit 1
namlouvat, namluvit 2
namlouvat, namluvit 4
nanášet, nanést, nanosit 3
naplánovat 1
napomáhat, napomoci/napomoct 1
napomáhat, napomoci/napomoct 2
napovídatII, napovědět 1
napovídatI 1
napovídatI 2
napravovat, napravit 1
napsat 1
napsat 2
napsat 3
narážet, narazit 2
narážet, narazit 4
narážet, narazit 5
narodit se 1
narovnávat, narovnat 1
narůstat, narůst 1
nařizovatI, naříditI 1
nařizovatII, naříditII 1
nasazovat, nasadit 1
nasazovat, nasadit 2
nasazovat, nasadit 6
naskakovat, naskočit 2
naskakovat, naskočit 3
naskytat/naskýtat/naskytovat se, naskytnout se 1
naslouchat 1
naslouchat 2
nastávat, nastat 1
nastavovat, nastavit 5
nastavovat, nastavit 6
nastřelovat, nastřelit, nastřílet 2
nastřelovat, nastřelit, nastřílet 3
nasvědčovat, nasvědčit 1
natáčet, natočit 5
natáčet, natočit 6
natahovat, natáhnout 2
natahovat, natáhnout 9
natírat, natřít 3
natírat, natřít 5
naučit 1
naučit se 1
navracet, navrátit, navracívat 1
navracet se, navrátit se, navracívat se 2
navrhovat, navrhnout 1
naznačovat, naznačit 2
nechávat, nechat 2
nechávat, nechat 3
nechávat, nechat 4
nechávat, nechat 9
nechávat, nechat 11
nechávat, nechat 16
nést 1
nést 6
nést 9
ničit 1
nosit, nosívat 1
nutit, nutívat 2
obdivovat se 1
objímat, obejmout 1
obětovat 1
objasňovat, objasnit 1
objednávat,, objednat 1
oblékat, obléci/obléct/obléknout 2
obnovovat, obnovit 1
obnovovat se, obnovit se 1
obsazovat, obsadit 1
obstarávat, obstarat 1
odcizovat, odcizit 1
odcizovat, odcizit 3
odcizovat se, odcizit se 1
oddalovat, oddálit 3
oddalovat se, oddálit se 2
oddávat se, oddat se 1
odebírat, odebrat 1
odebírat, odebrat 3
odcházet, odejít 5
odnímat, odejmout 1
odepisovat/odpisovat, odepsat 1
odpírat/odepírat, odepřít 1
odesílat, odeslat 2
odevzdávat, odevzdat 1
odevzdávat, odevzdat 3
odevzdávat se, odevzdat se 1
odhalovat, odhalit 1
odhalovat, odhalit 2
odhlasovat 1
odkazovat, odkázat 1
odkládat, odložit 2
odkládat, odložit 4
odkrývat, odkrýt 1
odkrývat, odkrýt 2
odkrývat se, odkrýt se 1
odměňovat se, odměnit se 1
odmítat, odmítnout 1
odnášet, odnést 2
odnášet, odnést 4
odolávat, odolat 1
odpadatI, odpadávat, odpadnout, odpadatII 2
odpočívat, odpočinout 2
odporovat 1
odpouštětI, odpustitI 1
odpouštětI, odpustitI 2
odpovídat, odpovědět 1
odpovídat, odpovědět 3
odpovídat, odpovědět 4
odpovídat se 1
odsouhlasit 1
odstupovat, odstoupit 4
odtrhávat/odtrhovat, odtrhnout 1
odůvodňovat, odůvodnit 1
odvádět, odvést 3
odvádět, odvést 7
odvětit 1
odvinovat, odvíjet, odvinout 2
ohlašovat, ohlásit 1
ohlašovat, ohlásit 2
ohřívat/ohřávat, ohřát 1
oloupávat se, olupovatII se, oloupnout se, oloupat se 1
oloupávat se, olupovatII se, oloupnout se, oloupat se 2
omezovat, omezit 2
omlouvat, omluvit 1
opakovat 2
opatřovat, opatřit 1
opíratI, opřít 1
opíratI se, opřít se 3
opravovat, opravit 1
organizovat 1
osolit 2
osvědčovat, osvědčit 1
osvětlovat, osvětlit 2
ošetřovat, ošetřit 1
otáčet, otočit 1
otáčet, otočit 8
otvírat/otevírat, otevřít 1
otvírat/otevírat se, otevřít se 2
ověřovat, ověřit 1
označovat, označit 1
označovat, označit 2
oznamovat, oznámit 1
oznamovat, oznámit 2
ozývat se, ozvat se 2
padat, padnout 1
padat, padnout 2
padat, padnout 8
padat, padnout 14
padat, padnout 16
padat, padnout 21
padat, padnout 22
páchnout 2
pálit 9
patřitI, patřívatI 1
patřitI, patřívatI 4
patřitI, patřívatI 5
péci/péct, pékat, pekávat 1
pět 1
pět 2
píchat, píchnout 6
plánovat 1
platit, platívat 1
platit, platívat 1
platit, platívat 2
platit, platívat 2
platit, platívat 8
plést 1
plést 8
plést 9
plést se 1
plynout 3
plynout 4
pobírat, pobrat 1
počínat se 1
počínat, počít 3
počítat 1
počítat 4
počkat 3
podařit se 1
podávat, podat 1
podávat, podat 2
podávat, podat 4
podávat, podat 5
podávat, podat 7
poděkovat 1
poděkovat se 1
podpisovat/podepisovat, podepsat 1
podpisovat/podepisovat, podepsat 3
podivovat se, podivit se 1
podkládat, podložit 4
podléhat, podlehnout 1
podléhat, podlehnout 2
podléhat, podlehnout 3
podobat se 1
podrobovat, podrobit 1
podrobovat se, podrobit se 1
podrobovat se, podrobit se 2
podřizovat, podřídit 1
podřizovat se, podřídit se 1
podtrhávat/podtrhovat, podtrhnout, podtrhat 3
pohladit 1
pohlížet, pohlédnout, pohledět 1
pohrozit 1
pohrozit 2
pochlubit se 1
pochvalovat, pochválit, pochvalovávat 1
pojišťovat, pojistit 1
pokazit 1
pokládat, položit 5
pokládat, položit 7
pokládat se, položit se 3
poklesávat, poklesat, poklesnout 1
poklesávat, poklesat, poklesnout 2
políbit 1
pomáhat, pomoci/pomoct 1
pomáhat, pomoci/pomoct 2
pomáhat, pomoci/pomoct 3
pomstít se 1
pomstít se 1
ponechávat, ponechat 1
ponechávat, ponechat 2
ponechávat, ponechat 6
ponechávat, ponechat 8
ponechávat, ponechat 9
ponechávat, ponechat 10
popírat, popřít 1
popisovat, popsat 2
popovídat 1
popřávat, popřát 1
popřávat, popřát 2
poradit 1
poradit 2
poranit 1
poroučet se, poroučívat se 1
poroučet, poručit, poroučívat 1
poroučet, poručit, poroučívat 2
porozumět 1
pořádat 1
pořizovat, pořídit 1
posílat, poslat 1
poskakovat, poskočit 1
poskakovat, poskočit 2
poskytovat, poskytnout 1
posluhovat, posloužit 1
posluhovat, posloužit 2
posuzovat, posoudit 1
posunovat, posouvat, posunout 1
posunovat, posouvat, posunout 2
postačovat, postačit 1
postačovat, postačit 2
postarat se 2
postavit 1
postavit se 3
postesknout si, postýskat si, postýskávat si 1
postěžovat si 1
postupovat, postoupit 3
poškozovat, poškodit 1
potírat, potřít, potírávat 1
potrvat 1
potřásat, potřást, potřásávat 1
potvrzovat, potvrdit 1
poukazovat, poukázat 2
pouštět, pustit 3
pouštět, pustit 4
pouštět, pustit 12
poutat, poutávat 1
povídat, povědět 1
povídat, povědět 2
povídat, povědět 3
pověsit se 2
povést se 1
povolovat, povolit 1
povolovat, povolit 3
povolovat, povolit 4
pozastavovat, pozastavit 1
pozdvihat/pozdvíhat, pozdvihávat/pozdvihovat, pozdvihnout 2
poznamenávat, poznamenat 1
poznamenávat, poznamenat 2
poznamenávat, poznamenat 3
pozvedat, pozvedávat, pozvednout 2
praskat, prasknout, praskávat 3
pravit 1
prezentovat 1
prezentovat 2
probíhat, proběhnout 5
prodávat, prodat 1
prodávat, prodat 2
prodlužovat, prodloužit 1
prodlužovat se, prodloužit se 1
prohazovat, prohodit, proházet 3
procházet, projít 6
procházet, projít 7
procházet, projít 9
projíždět, projet 7
projíždět, projet 8
projevovat, projevit 2
prokazovat, prokázat 1
prokazovat, prokázat 2
prokazovat, prokázat 3
prokazovat se, prokázat se 1
proměňovat, proměnit 1
proměňovat, proměnit 4
promíjet, prominout 1
promíjet, prominout 2
promítat, promítnout 1
promlouvat, promluvit 5
pronajímat, pronajmout 1
pronajímat, pronajmout 2
propadávat, propadatI, propadnout, propadatII 6
propadávat, propadatI, propadnout, propadatII 8
prospívat, prospět 1
protahovat, protáhnout 4
protínat, protnout 1
prouditI, proudívat 1
prozrazovat, prozradit 1
prozrazovat se, prozradit se 1
přát 1
přát 2
přát 3
přebírat, přebrat, převzít, přebírávat 4
přečíst 1
předávat, předat 1
předávat, předat 2
předbíhal se, předběhnout se 1
předcházet, předejít 2
předcházet, předejít 4
předepisovat/předpisovat, předepsat 1
předepisovat/předpisovat, předepsat 2
předepisovat/předpisovat, předepsat 3
předestřít 1
předkládat, předložit 1
předkládat, předložit 2
předkládat, předložit 3
přednášet, přednést 1
přednášet, přednést 2
přednášet, přednést 3
předpovídat, předpovědět 1
předsedat, předsedávat 1
představovat, představit 1
představovat, představit 2
předstírat 1
předurčovat, předurčit 3
předvádět, předvést 1
předvádět, předvést 3
předvádět se, předvést se 1
přehazovat, přeházet, přehodit 7
přehrávat, přehrát 1
přehrávat, přehrát 4
přejíždět, přejet 4
překážet, překážívat 1
přeměňovat, přeměnit 1
přenášet, přenést 1
přenášet, přenést 3
přenechávat, přenechat 1
přerůstat, přerůst 4
přeskakovat, přeskočit, přeskákat 5
přeskakovat, přeskočit, přeskákat 6
přibližovat, přiblížit 2
přibližovat, přiblížit 3
přibližovat se, přiblížit se 2
přibližovat se, přiblížit se 4
přibývat, přibýt 1
přibývat, přibýt 2
přičítat, přičíst, přičítávat 2
přičítat, přičíst, přičítávat 3
přidávat, přidat 1
přidávat, přidat 3
přidávat, přidat 4
přidávat, přidat 7
přidávat, přidat 8
přidělovat, přidělit 1
přihazovat, přihoditI, přiházetI 1
přiházetII se, přihoditII se 1
přihlížet, přihlédnout 1
přihrávat, přihrát 1
přicházet, přijít 4
přicházet, přijít 10
přicházet, přijít 18
přicházet, přijít 20
přichystat 1
přichystat 2
přichystat se 1
přikazovat, přikázat 1
přikazovat, přikázat 2
přikládat, přiložit 3
přiklánět, přiklonit 1
přiklánět se, přiklonit se 1
přikrývat, přikrýt 1
přikyvovat, přikývnout 1
přikyvovat, přikývnout 2
přinášet, přinést 1
přinášet, přinést 3
přinášet, přinést 4
připadatI, připadnoutI, připadávatII 3
připadatI, připadnoutI, připadávatII 4
připadatI, připadnoutI, připadávatII 6
připisovat, připsat 1
připisovat, připsat 2
připisovat, připsat 3
připisovat, připsat 4
připočítávat, připočítat/připočíst 2
připomínat, připomenout 1
připomínat, připomenout 2
připouštět, připustit 2
připravovat, připravit 1
připravovat, připravit 2
připravovat, připravit 4
přiřazovat/přiřaďovat, přiřadit 1
přísahat, přísahávat 1
přislíbit 1
příslušet 2
příslušet 3
přisuzovat, přisoudit 1
přispívat, přispět 2
přivádět, přivést 2
přivážet, přivézt 2
přivodit 1
přiznávat, přiznat 1
přiznávat, přiznat 2
přiznávat, přiznat 3
přiznávat se, přiznat se 1
přizpůsobovat, přizpůsobit 1
přizpůsobovat se, přizpůsobit se 1
psát, psávat 1
psát, psávat 2
psát, psávat 3
půjčovat, půjčit 1
půjčovat, půjčit 3
působit 1
pyšnit se, pyšnívat se 1
radit 1
radit 2
referovat 1
referovat 2
rovnat 2
rovnat 4
rovnat se 1
rozbíjet, rozbít 1
rozdávat, rozdat 1
rozdělovat, rozdílet, rozdělit 1
rozdělovat, rozdílet, rozdělit 2
rozdělovat, rozdílet, rozdělit 2
rozesílat, rozeslat 1
rozkládat, rozložit 6
rozkládat, rozložit 7
rozmlouvat, rozmluvit, rozmlouvávat 2
rozpouštět, rozpustit 4
rozsvěcet/rozsvěcovat se, rozsvítit se 3
rozšiřovat, rozšířit 1
roztrhávat/roztrhovat, roztrhnout, roztrhat 1
roztrhávat/roztrhovat se, roztrhnout se, roztrhat se 1
rozumět 1
rozumět 2
ručit 1
růst 1
rvát 3
rýsovat 2
rýsovat se 2
říkat, říci/říct, říkávat 1
říkat, říci/říct, říkávat 2
říkat, říci/říct, říkávat 3
říkat, říci/říct, říkávat 4
říkat, říci/říct, říkávat 5
říkat, říci/říct, říkávat 6
říkat, říci/říct, říkávat 7
říkat, říci/říct, říkávat 8
říkat si, říci/říct si, říkávat si 1
sázet, sadit 5
sahat, sáhnout 1
sahat, sáhnout 5
sahat, sáhnout 6
sbírat, sebrat 3
sdělovat, sdělit 1
sečítat/sčítat, sečíst/sčíst, sečítávat/sčítávat 2
sedat, sednout, sedávat 4
sedat, sednout, sedávat 5
sedět, sedat, sedávat 3
shánět, sehnat 3
scházet, sejít, scházívat 4
scházet, sejít, scházívat 9
scházet, sejít, scházívat 11
scházet se, sejít se, scházívat se 2
snímat, sejmout 1
snímat, sejmout 2
selhávat, selhat 1
svírat, sevřít 3
svírat se, sevřít se 1
sežrat 2
shrnovat se, shrnout se 1
schvalovat, schválit 1
signalizovat 1
skákat, skočit 3
skákat, skočit 9
skládat, složit 3
skládat, složit 11
skládat se, složit se 3
sklouzávat, sklouzat, sklouznout 1
skončit 1
skrývat, skrýt 1
skýtat 1
slibovat, slíbit 1
sloužit, sloužívat 1
sloužit, sloužívat 3
sloužit, sloužívat 4
slušet 1
smát se, smávat se 2
smát se, smávat se 3
snít se 1
snižovat, snížit 1
snižovat, snížit 2
snižovat se, snížit se 1
spadatI, spadávatI, spadnout, spadatII 1
spadatI, spadávatI, spadnout, spadatII 8
spadatI, spadávatI, spadnout, spadatII 9
spalovat, spálit 2
splácet, splatit 1
splácet, splatit 2
splétat, splést 1
splétat, splést 2
splňovat, splnit 1
splňovat se, splnit se 1
spočítat 1
spočítat 3
spouštět se, spustit se 2
spravovat, spravit 1
spravovat, spravit 2
spravovat, spravit 3
srážet, srazit 3
srážet, srazit 5
srážet, srazit 7
srovnávat, srovnat 2
stačitI, stačitII, stačívat 1
stačitI, stačitII, stačívat 3
stahovat, stáhnout 4
stahovat, stáhnout 8
stahovat, stáhnout 12
stanovovat, stanovit 1
stanovovat, stanovit 3
stanovovat, stanovit 4
státI, stávatI 2
státII, stávatII 3
stávatIII se, státIII se 1
stávatIII se, státIII se 5
stavětI 1
stěžovat si 1
stiskat, stisknout 1
stisknout se 1
stoupat, stoupnout 1
stoupat, stoupnout 3
stoupat, stoupnout 4
stoupat, stoupnout 5
stoupat, stoupnout 6
strašit, strašívat 3
strkat, strčit 4
strhávat/strhovat, strhnout, strhat 5
stýskat se, stesknout/stýsknout se, stýskávat se 1
stýskat si, stesknout/stýsknout si, stýskávat si 1
sundavat/sundávat, sundat 2
svádět, svést 5
svědčit, svědčívat 3
svědčit, svědčívat 4
svěřovat, svěřit 1
svěřovat, svěřit 2
svěřovat se, svěřit se 1
svítit 2
svlékat, svléknout/svléci/svléct, svlékávat 1
sypat, sypávat 1
sypat, sypávat 3
šeptat, šeptnout, šeptávat 1
šeptat, šeptnout, šeptávat 2
šetřitI 1
šít 1
škodit 1
šlapat, šlápnout, šlapávat 5
šlapat, šlápnout, šlapávat 6
táhnout 9
táhnout 17
táhnout 18
táhnout 20
tajit 1
téci/téct 1
téci/téct 5
telefonovat 2
těšit se, těšívat se 2
tleskat, tlesknout, tleskávat 1
tlouci/tlouct, tloukávat 11
tlumočit, tlumočívat 2
točit 1
točit 7
točit se 6
tolerovat 1
trhat, trhnout, trhávat 3
trhat, trhnout, trhávat 6
trpět, trpívat 2
trvat, trvávat 1
třást se 1
třít 1
třít se 1
tvořit, tvořívat 1
tvořit se, tvořívat se 1
tvrditI, tvrdívatI 1
ubírat, ubrat 2
ubírat, ubrat 3
ubližovat, ublížit 1
ubránit se 1
ubránit se 2
ubývat, ubýt 1
ubývat, ubýt 2
učinit 1
učinit 2
učinit 4
učinit 5
učinit 6
učinit 8
učit, učívat 1
učit se, učívat se 1
účtovat 1
udávatI, udat 1
udávatI, udat 2
udávatI, udat 3
udávatII se, udát se 1
udělat 1
udělat 2
udělat 4
udělovat/udílet, udělit 1
udělovat/udílet, udělit 2
udržovat, udržet 5
uhýbat, uhnout 2
uhrazovat, uhradit 1
ucházetI, ujít 2
ucházetI, ujít 3
ucházetI, ujít 5
ujíždět, ujet 3
ujíždět, ujet 5
ukazovat, ukázat 1
ukazovat, ukázat 2
ukazovat, ukázat 4
ukazovat se, ukázat se 3
ukládat, uložit 3
ukládat, uložit 4
ukládat, uložit 6
uklánět se, uklonit se 1
ukrádat, ukrást/ukradnout 1
ulehčovat, ulehčit 1
ulehčovat, ulehčit 2
ulehčovat, ulehčit 3
ulehčovat se, ulehčit se 1
ulevovat, ulevit 1
ulevovat se, ulevit se 1
umožňovat, umožnit 1
umývat, umýt 1
unavovat, unavit 1
unikat, uniknout 1
unikat, uniknout 2
unikat, uniknout 3
upadatI, upadávat, upadnout, upadatII 5
upéci/upéct 1
upíratII, upřítII 1
uplést 1
uplést 2
upravovat, upravit 1
uprchat, uprchnout, uprchávat 2
upřesňovat, upřesnit 1
určovat, určit 2
určovat, určit 4
usilovat 2
usmívat se, usmát se 2
usnadňovat, usnadnit 1
uspořádat 1
uspořádat 3
ustupovat, ustoupit 2
ustupovat, ustoupit 5
ušetřit 1
ušetřit 4
ušít 1
ušklebovat/ušklibovat/ušklíbat se, ušklíbnout se 1
uškodit 1
utajovat, utajit 1
utíkat, utéci/utéct 5
utíkat, utéci/utéct 6
utkávatI, utkatI 1
utrhávat/utrhovat, utrhatII, utrhnout, utrhatI 2
utrhávat/utrhovat, utrhatII, utrhnout, utrhatI 3
utrhávat/utrhovat, utrhatII, utrhnout, utrhatI 4
utrhávat/utrhovat, utrhatII, utrhnout, utrhatI 5
utvářet, utvořit, utvářit 1
utvářet, utvořit, utvářit 2
uvádět, uvést 2
uvařit 1
uvařit 2
uvěřit 1
uvěřit 2
uvolňovat, uvolnit 1
uvolňovat, uvolnit 2
uzavírat, uzavřít 4
uzavírat se, uzavřít se 2
uznávat, uznat 1
vaditI, vadívatI 1
vaditI, vadívatI 2
valit se, valívat se 1
vařit 1
vařit 2
vděčit 1
velet 1
velet 2
věnovat 1
věnovat 2
věnovat se 1
věřit, věřívat 1
věřit, věřívat 2
vést 1
vést se 1
vévodit 1
vézt 1
vhazovat, vhodit, vházet 1
vidět, vídat 8
vít 1
vít 2
vít se 1
vjíždět, vjet, vjíždívat 1
vjíždět, vjet, vjíždívat 2
vkládat, vložit 1
vládnout 1
vlepovat, vlepit 2
vlézat, vlézt 2
vlézat, vlézt 3
vnucovat, vnutit 1
vnucovat se, vnutit se 1
vodit, vodívat 1
volat, volávat 2
vonět 4
vozit, vozívat 1
vracet, vrátit, vracívat 1
vracet, vrátit, vracívat 3
vracet se, vrátit se, vracívat se 3
vrážet, vrazit 2
vrážet, vrazit 4
vrážet, vrazit 5
vrážet se, vrazit se 1
vsazovat, vsázet, vsadit 4
vstřelit 1
vsunovat, vsouvat, vsunout 1
vtahovat, vtáhnout 1
vtahovat, vtáhnout 2
vtahovat se, vtáhnout se 1
vtiskat, vtiskovat/vtiskávat, vtisknout 2
vybavovat, vybavit 1
vybavovat se, vybavit se 1
vybíhat, vyběhnout 1
vybírat, vybrat 2
vybudovat 1
vyčinitI 1
vyčíslovat, vyčíslit 1
vyčítat, vyčíst 1
vyčleňovat, vyčlenit 1
vydařit se 1
vydařit se 3
vydávat, vydat 1
vydávat, vydat 5
vydávat, vydat 7
vydělávat, vydělat 1
vyhánět, vyhnat 5
vyhlašovat, vyhlásit 3
vyhlížet, vyhlédat, vyhlédnout 2
vyhýbat se, vyhnout se 1
vyhýbat se, vyhnout se 2
vyhovovat, vyhovět 1
vyhovovat, vyhovět 2
vyhrazovatI, vyhraditI 1
vyhrazovatI, vyhraditI 2
vyhrkatI, vyhrkávat/vyhrkovat, vyhrknout 1
vyhrkatII se 2
vyhrožovat 1
vycházet, vyjít 5
vycházet, vyjít 14
vyjadřovat, vyjádřit 2
vyjasňovat, vyjasnit 2
vyjednávat, vyjednat 3
vyjmenovávat, vyjmenovat 1
vykazovat, vykázat 2
vykazovat, vykázat 3
vykazovat se, vykázat se 1
vykládatI, vyložitI 4
vykládatII, vyložitII 1
vykládatII, vyložitII 2
vykládatII, vyložitII 3
vykládatII, vyložitII 4
vylétatI/vyletovat, vyletět/vylétnout, vylétatII, vylétávat 1
vylévat, vylít 4
vylézat, vylézt 4
vylíčit 1
vymáhat, vymoci/vymoct 1
vyměňovat, vyměnit 3
vyměřovat, vyměřit 1
vymezovat, vymezit 1
vymknout 1
vymykat se, vymknout se 1
vymykat se, vymknout se 3
vymykat se, vymknout se 4
vymlouvat, vymluvit 1
vymlouvat se, vymluvit se 2
vymýšlet, vymyslet/vymyslit 1
vymýšlet, vymyslet/vymyslit 2
vynášet, vynést 1
vynášet, vynést 2
vynášet, vynést 3
vynucovat, vynutit 1
vypadávat, vypadatI, vypadnout 1
vypadávat, vypadatI, vypadnout 7
vypalovat, vypálit 7
vypátrat 1
vypěstovat/vypěstit 1
vypěstovat/vypěstit 2
vyplácet, vyplatit 1
vyplácet se, vyplatit se 1
vyplňovat se, vyplnit se 2
vyplývat, vyplynout 2
vypovídatI, vypovědětI 2
vypovídatI, vypovědětI 4
vypovídatI, vypovědětI 5
vypovídatII, vypovědětII 1
vypracovávat, vypracovat 1
vyprávět/vypravovatII 1
vyprávět/vypravovatII 2
vyprodukovat 1
vypršet 1
vypůjčovat, vypůjčit 1
vypůjčovat, vypůjčit 2
vyrábět, vyrobit 1
vyrazit se 1
vyrážet, vyrazit 1
vyrovnávat, vyrovnat 3
vyrovnávat se, vyrovnat se 2
vyrůstat, vyrůst 1
vyřizovatI, vyříditI 1
vysluhovat 1
vyslovovat, vyslovit 3
vystačovat, vystačit 1
vystavět 1
vystavovat, vystavit 2
vystavovat, vystavit 3
vystupovat, vystoupit 3
vystřelovat, vystřelit, vystřílet 2
vystřelovat, vystřelit, vystřílet 3
vystřelovat, vystřelit, vystřílet 4
vystřihávat/vystříhávatI/vystřihovat, vystřihnout/vystříhnout, vystřihat/vystříhatI, vystřihovávat 1
vysvětlovat, vysvětlit 1
vyšetřovat, vyšetřit 1
vyšetřovat, vyšetřit 2
vytáčet, vytočit 3
vytýkat, vytknout, vytýkávat 1
vytýkat, vytknout, vytýkávat 2
vytrhávat/vytrhovat, vytrhnout 6
vytvářet, vytvořit 1
vytvářet se, vytvořit se 1
vyučit se 1
vyučovat, vyučit, vyučovávat 1
vyváznout 2
vyvést se 1
vyvíjet, vyvinout 1
vyvíjet, vyvinout 3
vyvracet, vyvrátit 3
vyvstávat, vyvstat 1
vyvstávat, vyvstat 2
vyzdvihovat/vyzdvihávat, vyzdvihat/vyzdvíhat, vyzdvihnout 3
vyzkoušet 1
vyznačovat, vyznačit 1
vyznávat, vyznat 1
vyznávat se, vyznat se 1
vyzvedávat, vyzvedat, vyzvednout 3
vzdalovat, vzdálit 2
vzdalovat se, vzdálit se 2
vzdávat, vzdát 2
vzdávat se, vzdát se 1
vzdorovat, vzdorovávat 2
vzkazovat, vzkázat 1
vzkazovat, vzkázat 2
vzrůstat, vzrůst, vzrůstávat 1
zabavovatII, zabavitII 1
zabezpečovat, zabezpečit 2
zabíjet, zabít 1
zabírat, zabrat 2
zabírat, zabrat 3
zabraňovat, zabránit 1
zabraňovat, zabránit 2
zadávat, zadat 1
zadávat, zadat 3
zadívat se 1
zadržovat, zadržet 1
zahalovat, zahalit 1
zahledět se 1
zahýbatI, zahnout 3
zahrávat, zahrát 4
zahrávat, zahrát 7
zahrnovat, zahrnout 5
zacházetI, zajít 6
zachovávat, zachovat 1
zachraňovat, zachránit 1
zajišťovat, zajistit 1
zakazovat, zakázat 1
zakládat, založit 2
zakládat, založit 3
zaklepat 1
zakupovat, zakoupit 1
zakrývat, zakrýt 2
záležet 2
zalíbit se 1
zamávat 1
zamezovat, zamezit 1
zamezovat, zamezit 2
zamítat, zamítnout 1
zamlouvat, zamluvit 1
zamlouvat se 1
zanášet, zanést 2
zanášet, zanést 6
zanechávat, zanechat 4
zanechávat, zanechat 6
zanechávat, zanechat 8
zapínat, zapnout 1
zapínat, zapnout 2
zapíratII, zapřítII 1
zapisovat, zapsat 1
zapisovat, zapsat 3
zaplatit 1
zaplatit 2
zaplatit se 1
zaplétat, zaplést 1
zaplétat, zaplést 2
zapomínat, zapomenout 3
zapůjčovat, zapůjčit 1
zapůjčovat, zapůjčit 3
zaručovat, zaručit 1
zaručovat se, zaručit se 1
zařizovat, zařídit 1
zařizovat, zařídit 2
zařizovat, zařídit 3
zářit 1
zářit 2
zasazovat, zasadit, zasázet 3
zasedat, zasednout 3
zasílat, zaslat 1
zaskakovat, zaskočit 5
zaskakovat, zaskočit 6
zasluhovat, zasloužit 1
zasmát se 1
zastiňovat, zastínit 1
zastírat, zastřít 1
zastírat, zastřít 2
zastupovat, zastoupit 1
zasvěcovat, zasvětit 1
zašeptat 1
zašeptat 2
zatáčet, zatočit 1
zatelefonovat 1
zatelefonovat 2
zatelefonovat 3
zatlačovat, zatlačit 2
zatlačovat, zatlačit 6
zavádět, zavést 2
zavádět, zavést 3
zavěšovat se, zavěsit se 2
závidět, závidívat 1
zavírat, zavřít 5
zavolat 4
zavolat 5
zavraždit 1
zazářit 1
zazářit 2
zaznamenávat, zaznamenat 1
zazpívat 1
zazpívat 2
zbourat 1
zbývat, zbýt 1
zbývat, zbýt 2
zbývat, zbýt 3
zbývat, zbýt 4
zdařit se 1
zdát se, zdávat se 1
zdát se, zdávat se 2
zdát se, zdávat se 3
zdát se, zdávat se 4
zdůrazňovat, zdůraznit 1
zdůvodňovat, zdůvodnit 1
zdvihat/zdvíhat, zdvihnout, zdvihávat 2
zdvihat/zdvíhat se, zdvihnout se, zdvihávat se 2
zhoršovat, zhoršit 1
zhoršovat se, zhoršit se 1
zhotovovat, zhotovit 1
zírat 1
získávat, získat 1
zjednodušovat, zjednodušit 1
zjevovat, zjevit, zjevovávat 1
zjevovat se, zjevit se, zjevovávat se 1
zjišťovat, zjistit 1
zkazit 1
zkomplikovat 1
zkomplikovat se 1
zkontrolovat 1
zkracovat se, zkrátit se 2
zlomit, zlámat 1
zlepšovat, zlepšit 1
zlepšovat se, zlepšit se 1
zlomit se, zlámat se 2
zmáčknout, zmačkat 1
zmáčknout, zmačkat 2
zmáčknout se, zmačkat se 2
zmařit 1
zmást 2
zmást 3
zmást se 1
změnit 1
zmenšovat, zmenšit 1
zmenšovat se, zmenšit se 1
změřit 1
zmiňovat, zmínit 1
zmiňovat se, zmínit se 1
zmírňovat, zmírnit 1
znamenat 2
znechucovat, znechutit 1
znechucovat se, znechutit se 1
znemožňovat, znemožnit 1
zničit 1
znít 1
znít 2
zodpovídat, zodpovědět 1
zodpovídat, zodpovědět 3
zodpovídat se, zodpovědět se 1
zopakovat 2
zorganizovat 1
zpívat, zpívávat 1
zpívat, zpívávat 2
zpochybňovat, zpochybnit 1
zpracovávat, zpracovat 2
zprostředkovávat, zprostředkovat 1
zpřístupňovat, zpřístupnit 1
způsobovat, způsobit 1
zrazovat/zrázet, zrážet, zradit 1
zraňovat, zranit 1
zřizovat, zřídit 1
ztěžovat, ztížit 1
ztrácet, ztratit 1
ztrácet se, ztratit se 1
ztrácet se, ztratit se 2
ztrácet se, ztratit se 4
ztuhnout 2
zůstávat, zůstat 6
zůstávat, zůstat 7
zužovat, zúžit 1
zvedat, zvednout, zvedávat 2
zveřejňovat, zveřejnit 2
zvětšovat, zvětšit 1
zvětšovat se, zvětšit se 1
zvolit 1
zvykat, zvyknout 1
zvykat, zvyknout 2
zvýrazňovat, zvýraznit 1
zvyšovat, zvýšit 1
zvyšovat se, zvýšit se 1
žalovat, žalovávat 2
žalovat, žalovávat 3
žítI 4
žrát 5