zanechávatimpf, zanechatpf

 1 
 ≈   impf: zapomínat; opouštět; odkládat  pf: zapomenout; opustit; odložit
-frame:   ACTobl  PATobl  LOCobl  HERtyp  
14po+6
-example:    impf: zanechávala dítě doma; táborníci po sobě zanechávali v tábořišti odpadky  pf: zanechala dítě doma; táborníci po sobě zanechali v tábořišti odpadky
-rfl:   pass:  impf: děti se zanechávaly doma  pf: kabát se zanechá v šatně
-class:   location

 2 
 ≈   impf: přestávat něco vykonávat; přestávat se něčím zabývat  pf: přestat něco vykonávat; přestat se něčím zabývat
-frame:   ACTobl  PATobl  
12
-example:    impf: syn právě zanechával studií  pf: náš syn zanechal studií
-rfl:   pass0:  impf: často se zanechávalo studií  pf: v případě velkých potíží se studia zanechá
-class:   phase verb

 3 
 ≈   impf: ponechávat v nějakém stavu  pf: ponechat v nějakém stavu
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14adj-4
-example:    impf: zanechávala své děti bezprizorní  pf: zanechal své děti bezprizorní
-rfl:   pass:  impf: děti se zanechávaly bezprizorní  pf: děti se zanechaly bezprizorní

 4 
 ≈   impf: přenechávat; zůstavovat; odkazovat  pf: přenechat; zůstavit; odkázat
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  RCMPtyp  
134za+4
-example:    impf: zanechávala mu šatstvo za malý obnos; zanecháváme vám veškerý majetek; zanechává po sobě skromné jmění  pf: zanechala mu šatstvo za malý obnos; otec mu po sobě zanechal dobré hospodářství; zanechal po sobě nějaké příbuzné
-rfl:   pass:  impf: zanechávalo se jim šatstvo za malý obnos  pf: zanechaly se mu peníze za malou službu
-class:   exchange

 5 
 ≈   impf: ponechávat nějak  pf: ponechat nějak
-frame:   ACTobl  PATobl  MANNobl  
14
-example:    impf: zanechávali dům v hrozném stavu  pf: zanechali dům v hrozném stavu
-rfl:   pass:  impf: dům se zanechával v hrozném stavu  pf: dům se zanechal v hrozném stavu

 6 
 ≈   impf: neměnit; zachovávat; ponechávat v urč. stavu  pf: nezměnit; zachovat; ponechat v urč. stavu
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
134
-example:    impf: zanechávali firmě jméno  pf: zanechali firmě jméno
-rfl:   cor3:  impf: zanechával si jméno  pf: zanechala si jméno
pass:  impf: firmě se zanechává jméno  pf: firmě se zanechá jméno
-class:   exchange

 7 
 ≈   impf: vytvářet  pf: vytvořit (idiom)
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  
1,inf,že,contv+64
-example:    impf: celá akce v něm zanechávala hluboký dojem  pf: akce v něm zanechala hluboký dojem
-control:   ADDR, ex
-rfl:   pass:  impf: zanechával se v nich hluboký dojem  pf: zanechal se v nich hluboký dojem
-class:   psych verb

 8 
 ≈   impf: nechat napospas  pf: nechat napospas (idiom)
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  DPHRobl  
134napospas
-example:    impf: zanechávali zemi napospas cizincům  pf: zanechali zemi napospas cizincům
-rfl:   pass:  impf: země se zanechávala napospas cizincům  pf: země se zanechala napospas cizincům