Frames containing functor "MEANS"
absorbovat 1
aktivovat se 1
argumentovat 1
balit, balívat 1
bavit 1
bít 1
bít 3
blokovat, blokovávat 1
bodat, bodnout 1
bodat, bodnout 2
bombardovat 1
bránit 2
brát, vzít, brávat 3
brát, vzít, brávat 4
budit 1
bušit, bušívat 2
bušit, bušívat 3
cestovat 1
cvičit 1
čelit 1
čerpat 1
činit, činívat 7
datovat 1
děkovat 1
dělit 1
děsit, děsívat 1
dobíhat, doběhnout 5
dojímat, dojmout 1
dokládat, doložit 1
dokumentovat 1
dominovat 1
donucovat, donutit 1
dopravovat, dopravit 1
dopravovat se, dopravit se 1
doprovázet, doprovodit 3
dorážet, dorazit 1
dorážet, dorazit 3
dosahovat, dosáhnout 1
dosahovat, dosáhnout 2
dostávatI, dostat 2
dostávatI, dostat 10
dostávatI se, dostat se 1
dostávatI se, dostat se 3
dotýkat se, dotknout se 1
dotýkat se, dotknout se 3
dotovat 1
dovážet, dovézt 1
dovážet, dovézt 2
dovršovat, dovršit 1
dráždit, dráždívat 2
drtit, drtívat 2
držet 1
držet se 2
dřít 1
dřít se 1
eliminovat 1
fascinovat 1
hájit 1
hasit, hasívat 1
havarovat 1
hlásit se 1
hýbat, hnout, hýbnout 4
hodnotit 1
hořet 1
hostit, hostívat 1
houpat, houpnout, houpávat 1
houpat, houpnout, houpávat 3
hrabat, hrábnout, hrabávat 2
hrabat, hrábnout, hrabávat 4
hrabat, hrábnout, hrabávat 5
hraditII, hradívatII 1
hrát, hrávat 3
hrozit, hrozívat 2
chápat se, chopit se 1
charakterizovat 1
chránit 1
chytat, chytit/chytnout 1
chytat, chytit/chytnout 2
chytat se, chytit/chytnout se 1
ilustrovat 1
iniciovat 1
inspirovat 1
inspirovat se 1
izolovat 2
jásat, jásávat 2
jet 1
jezdit, jezdívat 1
jímat, jmout, jímávat 2
jíst, jídat 1
kazit, kazívat 1
klamat, klamávat 1
klepat, klepnout, klepávat 2
klepat, klepnout, klepávat 3
komentovat 1
komplikovat 1
končit 1
končit 2
končit 3
konkurovat 1
kontrolovat 2
kopat, kopnout, kopávat 3
krátit, krátívat 1
kreslit, kreslívat 1
krmit, krmívat 1
krmit, krmívat 3
krýt 1
krýt 4
kvalifikovat 2
kvalifikovat se 1
kvést 1
lákat 1
lámat 3
léčit 1
léčit 2
lekatI, lekávatI 1
lepit, lepívat 1
lepšit se 1
likvidovat 1
limitovat 1
lišit se, lišívat se 1
malovat, malovávat 1
malovat, malovávat 2
mást 1
měřit, měřívat 1
míchat, míchávat 1
míchat, míchávat 5
mířit 2
mlátit, mlátívat 1
motivovat 1
mrkat, mrknout, mrkávat 1
mučit, mučívat 1
mučit se, mučívat se 2
mýlit 1
nabírat, nabrat 1
nabírat, nabrat 2
načerpat 1
nadchnout 1
najíždět, najet 1
najíždět, najet 2
nakažovat/nakazovatII, nakazit 1
naklánět si, naklonit si 1
nakreslit 1
nalaďovat, naladit 1
nalaďovat, naladit 2
nalepovat, nalepit 1
nalévat se, nalít se 1
nalévat se, nalít se 2
namáhat, namoci/namoct 1
namířit 3
napadatI, napadávatI, napadnout, napadatII, napadávatII 1
napadatI, napadávatI, napadnout, napadatII, napadávatII 3
napájet, napojovatI, napojitI 1
napájet, napojovatI, napojitI 2
napájet se, napojovatI se, napojitI se 1
naplňovat, naplnit 3
napomáhat, napomoci/napomoct 1
napravovat, napravit 1
napsat 1
narážet, narazit 1
narušovat, narušit 1
narušovat se, narušit se 1
naštvat 1
natáčet, natočit 7
natírat, natřít 1
natírat, natřít 4
naznačovat, naznačit 1
ničit 1
nudit, nudívat 1
nutit, nutívat 1
obhajovat, obhájit 1
obohacovat, obohatit 1
obsahovat, obsáhnout 2
obtěžovat 1
oceňovat, ocenit 3
odcizovat se, odcizit se 1
odjíždět, odjet/odejet 1
odlétatI/odletovat, odletět/odlétnout, odlétatII, odlétávat 1
odlišovat, odlišit 1
odlišovat se, odlišit se 1
odpovídat, odpovědět 3
odrazovat, odradit 1
odrážet, odrazit 1
odstěhovat 1
odstrkovat/odstrkávat, odstrkatII, odstrčit, odstrkatI 1
odvážet, odvézt 1
odvážet, odvézt 2
odvažovatI, odvážitI 1
ohlašovat se, ohlásit se 1
ohodnocovat, ohodnotit 1
ohrazovatII, ohraditII 1
ohromovat, ohromit 1
ohrožovat, ohrozit 1
ohřívat/ohřávat, ohřát 1
okouzlovat, okouzlit 1
okouzlovat, okouzlit 2
omezovat, omezit 2
omezovat se, omezit se 1
opíjet, opít 1
opíjet se, opít se 1
opíratI se, opřít se 1
opisovat, opsat 1
opisovat, opsat 3
opravovat, opravit 1
osazovat, osadit 1
oslabovat, oslabit 1
oslabovat, oslabit 2
oslavovat, oslavit 1
oslovovat, oslovit 1
oslovovat, oslovit 2
osolit 1
ostřelovat 1
osvětlovat, osvětlit 1
osvětlovat, osvětlit 2
otáčet se, otočit se 5
otvírat/otevírat, otevřít 1
otírat, otřít, otírávat 2
otravovat, otrávit 1
otravovat, otrávit 3
otravovat se, otrávit se 1
ověřovat, ověřit 1
ovlivňovat, ovlivnit 1
ozdobovat, ozdobit 1
označovat, označit 1
oznamovat, oznámit 1
ožívat, ožít 1
padat, padnout 5
píchat, píchnout 1
píchat, píchnout 2
pískat, písknout, pískávat 1
plavat/plovat 1
plést 4
plést 8
plést 9
plout 1
pobavit 1
pobuřovat, pobouřit 1
pobuřovat, pobouřit 2
podkládat, podložit 1
podobat se 1
podržet 1
podržet 3
podržet se 1
podtrhávat/podtrhovat, podtrhnout, podtrhat 2
pohánět, pohnat 1
pohánět, pohnat 3
pohybovat se, pohnout se 1
pohrozit 1
pojišťovat, pojistit 1
pokazit 1
poklesávat, poklesat, poklesnout 2
pokoušet 1
pokoušet 2
pokrývat, pokrýt 1
pokrývat, pokrýt 2
polekat 1
polepšovat, polepšit 1
polepšit si 1
polévat, polít 1
polévat se, polít se 1
pomáhat, pomoci/pomoct 1
pomstít se 1
popadnout 1
popisovat, popsat 1
popisovat, popsat 3
poranit 1
poranit se 1
porážet, porazit 1
porážet, porazit 2
porážet, porazit 3
porušovat, porušit 1
posilovat, posílit 1
posilovat, posílit 2
posilovat se, posílit se 1
posluhovat, posloužit 1
posloužit si 1
postihovat, postihnout 2
postihovat, postihnout 3
poškozovat, poškodit 1
potěšit 1
potěšit se 1
potírat, potřít, potírávat 1
potrestat 1
potvrzovat, potvrdit 1
poukazovat, poukázat 2
poutat, poutávat 1
povzbuzovat, povzbudit 2
povzbuzovat, povzbudit 3
pozdravovatI, pozdravitI 2
pozdvihat/pozdvíhat, pozdvihávat/pozdvihovat, pozdvihnout 2
poznamenávat, poznamenat 3
poznamenávat, poznamenat 4
pozorovat 1
pozorovat 2
pozvedat, pozvedávat, pozvednout 2
pracovat, pracovávat 1
práskat, prásknout, práskávat 3
praštit 1
prát 3
prodlužovat, prodloužit 1
prodlužovat se, prodloužit se 1
prohazovat, prohodit, proházet 1
projíždět, projet 6
prolamovat, prolomit, prolámat 1
prolamovat, prolomit, prolámat 2
prolamovat, prolomit, prolámat 3
prolamovat, prolomit, prolámat 4
promarňovat, promarnit 1
proměňovat, proměnit 1
promíchávat, promíchat 2
prorážet, prorazit 1
prosévat, prosít 1
proslavovat, proslavit 1
proslavovat se, proslavit se 1
prospívat, prospět 1
protahovat, protáhnout 2
protestovat 1
protínat, protnout 1
prověřovat, prověřit 1
provokovat 1
prozrazovat se, prozradit se 1
předbíhat, předběhnout 2
předbíhat, předběhnout 3
předcházet, předejít 2
předcházet si 1
předstihovat, předstihnout 2
přehazovat, přeházet, přehodit 2
přehrávat, přehrát 1
přecházet, přejít, přechodit 6
přejíždět, přejet 4
překonávat, překonat 1
překonávat, překonat 2
překrývat se, překrýt se 1
překvapovat, překvapit 1
přelévat, přelít 2
přemáhat, přemoci/přemoct 1
přemáhat, přemoci/přemoct 2
přenášet se, přenést se 2
přepravovat, přepravit 1
přepravovat se, přepravit se 1
přerušovat, přerušit 2
přesahovat, přesáhnout 1
přesvědčovat, přesvědčit 1
přesvědčovat se, přesvědčit se 1
převážet, převézt 1
přibližovat se, přiblížit se 2
přidržovat, přidržet 1
přidržovat se, přidržet se 1
přihlašovat se, přihlásit se 3
přijíždět, přijet 1
přikrývat, přikrýt 1
přikyvovat, přikývnout 1
přilákat 1
přilepovat, přilepit 1
přilepovat, přilepit 2
přinutit 1
připevňovat, připevnit 1
připojovat, připojit 1
připoutávat, připoutat 1
přispívat, přispět 1
přispívat, přispět 3
příst 1
přitahovat, přitáhnout 2
přitahovat, přitáhnout 5
přivážet, přivézt 1
přivážet, přivézt 2
přivítat 1
psát, psávat 1
působit 1
ranit 1
ranit 2
razit, razívat 1
reagovat 1
regulovat 1
reprezentovat 1
rozbíjet, rozbít 1
rozbíjet, rozbít 2
rozbíjet se, rozbít se 1
rozčilovat, rozčílit/rozčilit 1
rozdělovat, rozdílet, rozdělit 1
rozdělovat, rozdílet, rozdělit 2
rozdrcovat, rozdrtit 1
rozebírat/rozbírat, rozebrat 1
rozesmávat/rozesmívat, rozesmát 1
rozkládat, rozložit 5
rozlišovat, rozlišit 2
rozmlouvat, rozmluvit, rozmlouvávat 3
rozplakávat, rozplakat 1
rozptylovat, rozptýlit 2
rozptylovat, rozptýlit 3
rozptylovat se, rozptýlit se 2
rozsvěcet/rozsvěcovat se, rozsvítit se 1
rozšiřovat, rozšířit 1
rozvíjet, rozvinovat, rozvinout 2
ručit 1
rušit, rušívat 1
rušit, rušívat 2
řešit, řešívat 1
řezat, řezávat 1
řezat, řezávat 2
řezat, řezávat 3
řezat, řezávat 6
řezat se 1
sbalovat, sbalit 1
sdělovat, sdělit 1
shazovat se, shodit se 1
shrnovat, shrnout 1
schvalovat, schválit 1
signalizovat 1
sjíždět, sjet 2
sjíždět se, sjet se 3
skončit 1
skončit 2
skončit 3
skončit 6
sladitII 1
slavit 2
sledovat 1
sledovat 5
slepovat, slepit 1
sloužit, sloužívat 1
snižovat, snížit 1
snižovat se, snížit se 1
spalovat, spálit 2
spalovat se, spálit se 2
spasit 1
spasit se 1
splétat, splést 4
spočívat, spočinout 2
spojovat se, spojit se 2
sponzorovat 1
spravovat, spravit 4
srážet, srazit 4
srovnávat, srovnat 5
stabilizovat 1
stahovat, stáhnout 5
stahovat, stáhnout 8
stanovovat, stanovit 1
stoupat, stoupnout 3
stoupat, stoupnout 4
strašit, strašívat 2
stravovat, strávit 2
strhávat/strhovat, strhnout, strhat 6
střílet, střelit 1
sužovat 1
svazovat, svázat 1
svazovat, svázat 2
svazovat, svázat 4
svážet, svézt, svážívat 1
svážet, svézt, svážívat 2
svítit 2
svítit 3
sypat, sypávat 2
škodit 1
šokovat 1
šplhnout si 1
štvát, štvávat 3
tahat 1
táhnout 1
těšit, těšívat 1
tisknout 3
tlačit 2
tleskat, tlesknout, tleskávat 1
tlouci/tlouct, tloukávat 1
tlouci/tlouct, tloukávat 2
tlumit, tlumívat 1
topitI 1
toulat se, toulávat se 1
trápit, trápívat 1
trávitI 2
trávitII 1
trefovat, trefit 1
trefovat se, trefit se 1
trefovat se, trefit se 2
trénovat 1
trestat 1
triumfovat 1
třít 1
tvořit, tvořívat 2
ubližovat, ublížit 1
udeřit 1
udeřit 2
udeřit se 1
udržovat, udržet 1
udržovat si, udržet si 1
uhodit 1
uhodit 2
uhodit se 1
uhrazovat, uhradit 1
uchopovat, uchopit 1
uchvacovat, uchvátit 2
ujíždět, ujet 2
ukazovat, ukázat 1
ukazovat, ukázat 4
uklidňovat, uklidnit 1
ukončovat, ukončit 1
ukončovat, ukončit 2
ulehčovat, ulehčit 1
ulehčovat, ulehčit 2
ulehčovat, ulehčit 3
ulevovat, ulevit 1
ulevovat si, ulevit si 1
umývat, umýt 1
umývat, umýt 2
uplést 2
upoutávat, upoutat 2
upozorňovat, upozornit 1
upravovat, upravit 4
upříst 1
urážet, urazit 2
urážet, urazit 3
urychlovat, urychlit 1
usazovat, usadit 3
usmrcovat, usmrtit 1
usnadňovat, usnadnit 1
uspokojovat, uspokojit 2
ustalovat, ustálit 1
ustalovat, ustálit 2
usvědčovat, usvědčit 1
uškodit 1
utěšovat, utěšit 1
utírat, utřít, utírávat 2
útočit 1
utrácet, utratit 1
uvádět, uvést 5
uvědomovat, uvědomit 1
uvítat 1
uzavírat, uzavřít 1
uzavírat, uzavřít 6
uzavírat se, uzavřít se 1
uzdravovat, uzdravit 1
uživit 1
vést se 2
vézt 1
vézt se 1
vítat 1
vjíždět, vjet, vjíždívat 1
vláčet/vláčit, vláčívat 1
vládnout 1
vléci/vléct 1
vodit, vodívat 1
vodit se, vodívat se 1
vonět 1
vonět 3
vozit, vozívat 1
vozit se, vozívat se 1
vybavovat, vybavit 1
vybírat, vybrat 5
vyčerpávat, vyčerpat 3
vyčerpávat se, vyčerpat se 1
vyčinitII 1
vydělávat, vydělat 1
vyděšovat, vyděsit 1
vydírat, vydřít, vydrat 1
vydírat, vydřít, vydrat 2
vyhrožovat 1
vyjadřovat, vyjádřit 1
vyjíždět, vyjet 1
vyjíždět, vyjet 2
vyjíždět si, vyjet si 1
vykupovat, vykoupit 2
vyléčit 1
vylepšovat, vylepšit 1
vylévat, vylít 3
vylíčit 2
vymazávat, vymazat 3
vyměřovat, vyměřit 1
vymezovat, vymezit 1
vymezovat se, vymezit se 1
vynikat, vyniknout 1
vynucovat, vynutit 1
vypalovat, vypálit 1
vypalovat, vypálit 3
vypalovat, vypálit 4
vyplácet, vyplatit 3
vyplácet, vyplatit 4
vypracovávat se, vypracovat se 1
vyprovokovávat, vyprovokovat 1
vyrábět, vyrobit 1
vyrážet, vyrazit 1
vyrážet, vyrazit 6
vyrovnávat, vyrovnat 2
vyrovnávat, vyrovnat 3
vyrovnávat se, vyrovnat se 2
vyřešit 1
vyřešit 2
vysazovat, vysadit, vysázet 7
vystihovat, vystihnout 1
vystřelovat, vystřelit, vystřílet 1
vystřelovat, vystřelit, vystřílet 5
vystřihávat/vystříhávatI/vystřihovat, vystřihnout/vystříhnout, vystřihat/vystříhatI, vystřihovávat 1
vystřihávat/vystříhávatI/vystřihovat, vystřihnout/vystříhnout, vystřihat/vystříhatI, vystřihovávat 2
vysvětlovat, vysvětlit 1
vytáčet, vytočit 6
vytahovat, vytáhnout 4
vytisknout 1
vytlačovat, vytláčet, vytlačit 6
vytvářet, vytvořit 2
vyvážet, vyvézt 1
vyvážet, vyvézt 2
vyznamenávat, vyznamenat 1
vyznamenávat se, vyznamenat se 1
vzbouzet, vzbuzovat, vzbudit 1
vzdorovat, vzdorovávat 2
vznikat, vzniknout 1
vzrušovat, vzrušit 1
zabalovat, zabalit 1
zabavovatI, zabavitI 1
zabezpečovat, zabezpečit 1
zabezpečovat, zabezpečit 3
zabíjet, zabít 1
zabíjet, zabít 2
zabíjet se, zabít se 1
zabírat, zabrat 1
zabírat, zabrat 5
zabírat, zabrat 7
zablokovat 1
zabraňovat, zabránit 1
začínat, začít 1
začínat, začít 2
zahajovat, zahájit 1
zahánět, zahnat 3
zahrávat, zahrát 4
zahrnovat, zahrnout 1
zahrnovat, zahrnout 2
zahřívat, zahřát 1
zachycovat/zachytávat, zachytit/zachytnout 1
zachycovat/zachytávat, zachytit/zachytnout 6
zachycovat/zachytávat se, zachytit/zachytnout se 1
zajíždět, zajet 1
zajíždět, zajet 3
zajišťovat, zajistit 2
zajišťovat, zajistit 3
zakládat, založit 4
zakládat, založit 6
zaklepat 1
zaklepat 2
zakotvovat, zakotvit 1
zakrývat, zakrýt 1
zalévat, zalít 1
zamávat 1
zaměřovat, zaměřit 2
zamezovat, zamezit 2
zamíchávat, zamíchat 1
zamířit 3
zamykat, zamknout 3
zamlouvat, zamluvit 2
zapadatI, zapadávat, zapadnout, zapadatII 2
zapalovat, zapálit 1
zapíratI, zapřítI 1
zaplatit 2
započít 2
zarážet, zarazit 2
zaručovat, zaručit 1
zaručovat se, zaručit se 1
zařizovat, zařídit 2
zářit 1
zasahovat, zasáhnout 1
zasahovat, zasáhnout 2
zasahovat, zasáhnout 4
zasílat, zaslat 1
zasílat, zaslat 2
zaskakovat, zaskočit 2
zasloužit se 1
zastavovatII, zastavitII/zastavět 1
zastiňovat, zastínit 1
zastírat, zastřít 1
zastírat se, zastřít se 1
zastupovat, zastoupit 2
zastřelit 1
zasypávat, zasýpat, zasypat 1
zatahovat, zatáhnout, zatahat 1
zatahovat, zatáhnout, zatahat 5
zatahovat se, zatáhnout se 1
zatěžovat, zatížit 1
zatěžovat, zatížit 2
zaujímat, zaujmout 1
zaútočit 1
zavazovat, zavázat 4
zavírat, zavřít 1
zavraždit 1
završovat, završit 1
završovat se, završit se 1
zazářit 1
zazářit 3
zazvonit 2
zbít 1
zbláznit 1
zbohatnout 1
zbourat 1
zděsit 1
zděsit se 1
zdobit, zdobívat 1
zdvihat/zdvíhat, zdvihnout, zdvihávat 2
zdvihat/zdvíhat se, zdvihnout se, zdvihávat se 2
zdvojnásobovat, zdvojnásobit 1
zesilovat, zesílit 1
zesilovat, zesílit 2
zhasínat, zhasnout 4
zhodnotit 1
zhodnotit se 1
zhoršovat, zhoršit 1
získávat, získat 2
získávat si, získat si 1
zjednodušovat, zjednodušit 1
zklamat 1
zkomplikovat 1
zkoumat 1
zkoušet, zkusit 3
zlákat 1
zlomit, zlámat 2
zlepšovat, zlepšit 1
zlepšovat se, zlepšit se 1
zlikvidovat 1
zlobit, zlobívat 1
zmáhat, zmoci/zmoct 1
zmáhat, zmoci/zmoct 2
zmapovat 1
zmařit 1
zmást 1
zmást 2
zmenšovat, zmenšit 1
zmírňovat, zmírnit 1
značit, značívat 1
znamenat 2
znechucovat, znechutit 2
znemožňovat, znemožnit 2
znepokojovat, znepokojit 1
zneškodňovat, zneškodnit 1
zničit 1
znít 1
zpomalovat, zpomalit 1
zprivatizovat 1
způsobovat, způsobit 1
zranit se 1
zraňovat, zranit 1
zraňovat, zranit 2
zredukovat 1
zrušovat, zrušit 1
zrychlovat, zrychlit 1
ztěžovat, ztížit 1
zužovat, zúžit 1
zvedat, zvednout, zvedávat 2
zvětšovat, zvětšit 1
zvětšovat se, zvětšit se 1
zvonit 2
zvracet, zvrátit 1
zvracet, zvrátit 2
zvýhodňovat, zvýhodnit 1
zvýhodňovat, zvýhodnit 2
zvýrazňovat, zvýraznit 1
zvyšovat, zvýšit 1
zvyšovat se, zvýšit se 1
živit 1
živit se 1
žrát 1