9.4.2. Aktuální členění a významový druh závislosti (funktor)

Při anotaci kontextové zapojenosti nám může pomoci významový druh závislosti daného doplnění, tedy jeho funktor. Doplnění určitých funktorů jsou zpravidla kontextově zapojená a doplnění s jinými funktory tíhnou k tomu být kontextově nezapojená.

Ve vztahu aktuálního členění k funktoru doplnění můžeme vysledovat tyto tendence:

Velmi specifické je chování tzv. rematizátorů (functor=RHEM), které popisujeme v 9.6 - "Rematizátory".

Obrázek 9.14. Aktuální členění a významový druh závislosti (funktor)

Aktuální členění a významový druh závislosti (funktor)

Naštěstí přišel.

Obrázek 9.15. Aktuální členění a významový druh závislosti (funktor)

Aktuální členění a významový druh závislosti (funktor)

Jirko, podej mi pero.

Obrázek 9.16. Aktuální členění a významový druh závislosti (funktor)

Aktuální členění a významový druh závislosti (funktor)

Ve starém parku stál starý dům.

Obrázek 9.17. Aktuální členění a významový druh závislosti (funktor)

Aktuální členění a významový druh závislosti (funktor)

Rychle přišel.

Obrázek 9.18. Aktuální členění a významový druh závislosti (funktor)

Aktuální členění a významový druh závislosti (funktor)

Škola šachových koncovek