6.1.5. PAR

Definice funktoru PAR

Funktor PAR je funktor pro efektivní kořen nezávislé slovesné nebo nominativní klauze, která je ve větě vsuvkou.

Funktor PAR náleží uzlu reprezentujícímu řídící sloveso (predikát) vsunuté nezávislé slovesné klauze a uzlu reprezentujícímu řídící jméno (v nominativu) vsunuté nezávislé nominativní klauze. Nezávislé slovesné a nominativní klauze jsou vymezeny v 5.4 - "Slovesné a neslovesné klauze". V uvedené sekci jsou též popsány možné formy řídících výrazů, které reprezentujeme uzly s funktorem PAR, tj. jako efektivní kořeny těchto klauzí, jsou-li ve větě vsuvkou.

K parentezi viz více 5.7 - "Parenteze".

Příklad:

Přijedu 13. prosince (pátek.PAR ). obr. 6.9

Další příklady viz 5.7 - "Parenteze".

Obrázek 6.9. Funktor PAR

Funktor PAR

Přijedu 13.prosince (pátek).