6.7.4. PREC

Definice funktoru PREC

Funktor PREC (reference to preceding text) je funktor pro takový atomický uzel, který reprezentuje výraz signalizují návaznost klauze na předcházející kontext.

Formy. Základní formy navazovacích výrazů jsou:

Pozor! Uzly s funktorem PREC zachycujeme jako závislé na efektivním kořenu klauze, jejíž návaznost na předcházející kontext signalizují. Obsahuje-li klauze v povrchové podobě jen navazovací výraz (nedokončená klauze), interpretujeme tuto klauzi jako slovesnou (viz i 5.4.1 - "Slovesné klauze"). Například:

Ale.PREC ... {#EmpVerb.PRED}

Obrázek 6.45. Funktor PREC

Funktor PREC

A to není pravda.

6.7.4.1. Hraniční případy u funktoru PREC

Hranice s ostatními funktory (zejména CAUS, MANN, CNCS). U adverbiálních výrazů proto, přesto, tak aj. vzniká otázka, zda hodnotit tyto výrazy jen jako navazovací elementy (funktor PREC) nebo přihlédnout více k významu, který kromě návaznosti na předcházející kontext vyjadřují (příčina, přípustka, způsob), a přidělit uzlům reprezentujícím tyto výrazy funktory CAUS, CNCS, MANN aj. Srov.:

  • Většina účastníků musí odejít před pátou. Proto skončíme dříve.

!!! Hranice určování funktorů nebyla u těchto adverbiálních výrazů stanovena, rozhodnutí o funktoru bylo ponecháno na uvážení anotátora.