6.10. Specifické substantivní funktory

Specifické substantivní funktory jsou funktory náležející doplněním rozvíjejícím jenom (sémantická) substantiva. Pro zachycení funkcí doplnění závislých na substantivech nevystačíme jen s repertoárem funktorů slovesných. Některá doplnění substantiv plní specifické funkce, které u slovesných doplnění nenajdeme. Tyto specifické funkce substantivních doplnění jsou popsány následujícími pěti funktory.

Seznam substantivních funktorů

Valence. Doplnění s funktorem MAT má povahu aktantu. Ostatní specifické substantivní funktory náležejí volným doplněním. Jako obligatorní volné doplnění vystupuje u některých substantiv doplnění s funktorem APP. Viz k tomu 5.2.3.2.3 - "Aktanty a volná doplnění ve valenčních rámcích substantiv".

Pozor! Doplněním substantiv, která mají stejný význam jako volná doplnění primárně slovesná, přiřazujeme funktory pro tato slovesná doplnění, a to jak v případě doplnění rozvíjejících substantiva odvozená od sloves, tak i v případě doplnění rozvíjejících primární substantiva.