6.1.2. DENOM

Definice funktoru DENOM

Funktor DENOM (denomination) je funktor pro efektivní kořen nezávislé nominativní klauze, která není vsuvkou.

Funktor DENOM náleží uzlu reprezentujícímu řídící jméno (v nominativu) nezávislé nominativní klauze, která není vsuvkou. Nezávislé nominativní klauze jsou vymezeny v 5.4.2 - "Neslovesné klauze". V uvedené sekci jsou též popsány možné formy řídících jmen, které reprezentujeme uzly s funktorem DENOM, tj. jako efektivní kořeny těchto klauzí.

Příklad:

Názory.DENOM čtenářů. obr. 6.2

Další příklady viz 5.4.2 - "Neslovesné klauze".

Obrázek 6.2. Funktor DENOM

Funktor DENOM

Názory čtenářů.