9.4. Tendence v aktuálním členění (pomocné instrukce)

Pojem kontextu (viz 9.2.1 - "Kontext") není přesně definován, a proto může být rozhodování při vyplňování hodnot atributu tfa a následně i při hodnocení výpovědní dynamičnosti uzlů poměrně obtížné, zejména v některých okrajových případech. Tento oddíl proto obsahuje další vodítka, která při rozeznávání kontextové zapojenosti mohou pomoci. Jde hlavně o silné tendence, které čeština vykazuje, a o vliv čtyř důležitých faktorů:

Všechny instrukce popsané v této sekci jsou instrukce pomocné, hlavním kritériem pro přiřazení hodnoty tfa zůstává vztah daného uzlu ke kontextu.