9.6. Rematizátory

Rematizátory jsou výrazy, jejichž funkcí je signalizovat ve větě kategorie aktuálního členění, a to kategorie sdělně nejzávažnější - ohnisko (viz 9.5.2 - "Ohnisko") a kontrastivní základ (viz 9.5.1.1 - "Kontrastivní základ").

Umístění rematizátorů v povrchovém slovosledu je poměrně volné, stojí téměř vždy před těmi výrazy, které rematizují, tj. před těmi výrazy, jejichž příslušnost k ohnisku nebo kontrastivnímu základu signalizují. O té části věty, která je rematizována, říkáme, že je v dosahu rematizátoru. Rematizátor může mít ve svém dosahu jeden, ale i více výrazů.

Při slovosledných přesunech rematizátoru se mění význam věty. Srovnej:

Pokud se přesunutím výrazu význam věty nemění, výraz není ve větě ve funkci rematizátoru. Srovnej: