6.1.3. VOCAT

Definice funktoru VOCAT

Funktor VOCAT je funktor pro efektivní kořen nezávislé vokativní klauze.

Funktor VOCAT náleží uzlu reprezentujícímu řídící jméno (ve vokativu) nezávislé vokativní klauze, a to i tehdy, je-li vokativní klauze vsuvkou. Nezávislé nominativní klauze jsou vymezeny v 5.4.2 - "Neslovesné klauze". V uvedené sekci jsou též popsány možné formy řídících jmen, které reprezentujeme uzly s funktorem VOCAT, tj. jako efektivní kořeny těchto klauzí.

Příklady:

Milá Jano.VOCAT ! obr. 6.3

Pane majore.VOCAT , hodlám zavést nové prvky. obr. 6.4

"Baryku.VOCAT , běž na místo, " volala přítelkyně. obr. 6.5

Další příklady viz 5.4.2 - "Neslovesné klauze".

Obrázek 6.3. Funktor VOCAT

Funktor VOCAT

Milá Jano!

Obrázek 6.4. Funktor VOCAT

Funktor VOCAT

Pane majore, hodlám zavést nové prvky.

Obrázek 6.5. Funktor VOCAT

Funktor VOCAT

"Baryku, běž na místo," volala přítelkyně.