9.3.1. Základní pravidla o uspořádání uzlů v tektogramatickém stromě

Pro uspořádání uzlů v tektogramatickém stromě platí tři základní pravidla:

Srovnej:

Obrázek 9.4. Uspořádání uzlů v tektogramatickém stromě

Uspořádání uzlů v tektogramatickém stromě

Černý kocour se napil ze své misky.

Obrázek 9.5. Sloveso na druhé pozici ve větě

Sloveso na druhé pozici ve větě

Prezident Klaus odjel včera na zahraniční návštěvu.

Obrázek 9.6. Subjektivní pořadí

Subjektivní pořadí

Taky Karel se doma ukázal.

9.3.1.1. Vlastní ohnisko

Vlastním ohniskem rozumíme nejdynamičtější, sdělně nejzávažnější kontextově nezapojenou část věty.

V mluvené podobě věty nese vlastní ohnisko intonační centrum (viz 9.1.2.1 - "Intonační centrum").

Pokud je vlastním ohniskem substantivní skupina, bývá intonační centrum na posledním slově substantivní skupiny i v případě, že není jejím nejdynamičtějším členem. Tento fakt je způsoben silně gramatikalizovaným slovosledem substantivních skupin (viz i 9.3.3 - "Pořadí uzlů v substantivní skupině").

Vlastní ohnisko (viz 9.3.1.1 - "Vlastní ohnisko") je v hloubkovém slovosledu umístěno na nejpravější cestě od efektivního kořene tektogramatického stromu, i když stojí v povrchovém pořadí na jiné pozici. Pokud je ve vlastním ohnisku výraz zachycený jako efektivní kořen tektogramatického stromu (vlastním ohniskem je řídící predikát) nevede od tohoto efektivního kořene žádná pravá cesta.

Pozor! Na nejpravější cestě od efektivního kořene tektogramatického stromu mohou ležet i kontextově zapojené uzly (tzv. kvaziohniska - viz 9.3.1.2 - "Kvaziohnisko").

Srovnej:

  • (Mám rád červené tulipány, ale) v Holandsku jsem viděl i tulipány [tfa=t] modré [tfa=f]

    Vlastním ohniskem je kontextově nezapojený výraz modré. Uzel reprezentující tento výraz bude v tektogramatickém stromě umístěn zcela vpravo (bude listem na nejpravější cestě tektogramatického stromu), a to i přesto, že řídící uzel vlastního ohniska reprezentuje kontextově zapojený výraz (kvaziohnisko) tulipány. Srov. obr. 9.7.

Obrázek 9.7. Vlastní ohnisko

Vlastní ohnisko

(Mám rád červené tulipány.) Ale v Holandsku jsem viděl i tulipány modré.

9.3.1.2. Kvaziohnisko

Kvaziohnisko jsou (kontrastivní i nekontrastivní) kontextově zapojené výrazy, jimž je podřízeno vlastní ohnisko (viz 9.3.1.1 - "Vlastní ohnisko"). Vlastní ohnisko může na kvaziohnisku záviset přímo, nebo může být i hlouběji závislým výrazem.

V hloubkovém slovosledu se uzly reprezentující kvaziohnisko, přestože jde o kontextově zapojené uzly, umísťují vpravo od svého řídícího uzlu. Uzly reprezentující kvaziohnisko jsou tedy takové kontextově zapojené uzly, které v tektogramatickém stromě leží na nejpravější cestě.

Srovnej:

  • (Kterého učitele jsi potkal?) Potkal jsem učitele [tfa=t] chemie [tfa=f]

    Kontextově zapojený výraz učitel je kvaziohniskem (je mu podřízeno vlastní ohnisko, kterým je výraz chemie). Uzel reprezentující toto kvaziohnisko bude v tektogramatickém stromě umístěn vpravo od řídícího uzlu reprezentujícího predikát potkat. Srov. obr. 9.8.

  • Novináři měli příležitost ocenit tento jinak skvělý [tfa=f] vůz [tfa=t]

    Kontextově zapojený výraz vůz je kvaziohniskem (je mu podřízeno vlastní ohnisko, kterým je výraz skvělý). Uzel reprezentující toto kvaziohnisko bude v tektogramatickém stromě umístěn vpravo od řídícího uzlu reprezentujícího predikát ocenit. Srov. obr. 9.9.

Obrázek 9.8. Kvaziohnisko

Kvaziohnisko

(Kterého učitele jsi potkal?) Potkal jsem učitele chemie.

Obrázek 9.9. Kvaziohnisko

Kvaziohnisko

Novináři měli příležitost ocenit tento jinak skvělý vůz.