9.4.1. Aktuální členění a lexikální hodnota výrazu

Při anotaci kontextové zapojenosti nám může pomoci lexikální hodnota (t-lema) daného doplnění. Určité lexikální jednotky jsou zpravidla kontextově zapojené a jiné lexikální jednotky tíhnou k tomu být kontextově nezapojené.

Ve vztahu aktuálního členění a lexikální hodnoty výrazu můžeme sledovat tyto tendence:

Pozor! Většina lexikálních jednotek, které tíhnou k (nekontrastivní) kontextové zapojenosti, se může vyskytnout i v pozici vlastního ohniska (viz 9.3.1.1 - "Vlastní ohnisko") nebo kontrastivního kontextově zapojeného výrazu. V těchto pozicích se může vyskytnout téměř jakákoli lexikální jednotka. Proto je třeba důkladně odlišit tyto pozice od ostatních, kdy je výraz kvůli svému lexikálnímu obsazení nebo syntaktické funkci (nekontrastivní) kontextově zapojený.

Obrázek 9.13. Aktuální členění a lexikální hodnota výrazu

Aktuální členění a lexikální hodnota výrazu

Utratil za tu učebnici sto korun.

Zvláštní případy - osobní zájmena. Při anotaci kontextové zapojenosti nám může pomoci i forma vyjádření daného doplnění. Forma vyjádření je při anotaci kontextové zapojenosti určující u tvarů osobních zájmen. V některých pádech osobních zájmen existují v češtině dvě řady tvarů - silné (jeho, jemu, sebe, sobě, tobě, tebe) a slabé (ho, mu, se, si, ,ti).

V pozicích, ve kterých je možný silný i slabý tvar zájmena, je užití silného, nebo slabého tvaru zpravidla motivováno kontextovou zapojeností zájmena:

Pozor! V pozicích po předložce a v souřadném spojení mají osobní zájmena vždy silný tvar, takže se v této pozici tvarem zájmena při určování kontextové zapojenosti řídit nemůžeme. V této pozici může mít i uzel reprezentující silný tvar zájmena v atributu tfa hodnotu t.

Příklady:

Pro tebe [tfa=c] to přinesu ZÍTRA.

Zítra to pro tebe [tfa=t] PŘINESU.

Zítra to přinesu PRO TEBE [tfa=f]

ZÍTRA to pro tebe [tfa=t] přinesu.

Jemu [tfa=c] a tobě [tfa=c] to přinesu ZÍTRA.

Zítra to jemu [tfa=t] a tobě [tfa=t] určitě PŘINESU.