LangTech

Modernizace oboru Matematická lingvistika

Projekt má za cíl upravit doktorský studijní obor Matematická lingvistika (vyučovaný na ÚFAL MFF UK) tak, aby nabízel dvě specializace: tradiční formálně lingvistickou a komputační. Počítačové zpracování přirozeného jazyka prošlo v posledním desetiletí výraznými změnami, mj. v oblastech hlubokého strojového učení, zpracování velkých dat a přenositelnosti modelů napříč jazyky. Komputační specializace by nově nabízela ovládnutí těchto nejmodernějších matematických a výpočetních aspektů.

Modernizované předměty:

  • NPFL068 Statistical Methods in Natural Language Processing II
  • NPFL070 Language Data Resources
  • NPFL087 Statistical Machine Translation
  • NPFL092 Technology for NLP
  • NPFL097 Selected Problems in Machine Learning
  • NPFL114 Deep Learning

 

Nové předměty:

  • NPFL116 Compendium of Neural Machine Translation
  • NPFL117 Deep Learning seminar
  • NPFL118 Natural Language Processing on Computational Cluster
  • NPFL120 Multilingual Natural Language Processing

OP_VVV_logo