Frames containing functor "EXT"
být 19
činit, činívat 11
dělat, dělávat 14
dostávatI se, dostat se 4
dřít 6
dřít se 2
měřit, měřívat 2
pohybovat se, pohnout se 3
porážet, porazit 2
prohrávat, prohrát 1
přehrávat, přehrát 3
remizovat/remízovat 1
rozvádět, rozvést 2
ucházetI, ujít 4
uzavírat, uzavřít 7
vážit 1
vést 4
vyhrávat, vyhrát 1
vycházet, vyjít 9
využívatI, využít 1
zdolávat, zdolat 1
zhubnout 1
zmrazovat, zmrazit 1
zvítězit 1