porážetimpf, porazitpf

 1 
 ≈   impf: srážet k zemi  pf: srazit k zemi; povalit
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  DIRtyp  
147
-example:    impf: Petr porážel židle; dřevorubec porážel strom sekerou  pf: Petr porazil židli; dřevorubec porazil strom sekerou
-rfl:   pass:  impf: porážely se židle  pf: porazila se židle
-rcp:   ACT-PAT:  impf: Petr a Pavel se poráželi na zem  pf: Petr a Pavel se porazili na zem

 2 
 ≈   impf: vítězit  pf: zvítězit
-frame:   ACTobl  PATobl  REGobl  MANNtyp  EXTtyp  MEANStyp  
14při+6,v+67
-example:    impf: pravidelně ho v zápasech poráželi  pf: úskokem / hravě soupeře porazit při zápase / v zápase 3:0
-rfl:   pass:  impf: soupeři se poráželi díky taktice  pf: soupeři se porazili díky taktice
-rcp:   ACT-PAT:

 3 
 ≈   impf: zabíjet (dobytek)  pf: zabít (dobytek)
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
147
-example:    impf: řezník poráží prasata palicí  pf: řezník porazil prase palicí
-rfl:   pass:  impf: prasata se poráží palicí  pf: prasata se porazila palicí

 4 
 ≈  jen porazitpf
nemile překvapit; zaskočit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   div ho ta zpráva neporazila