dřít seimpf

 1 
 ≈   impf: dotýkat se
-frame:   ACTobl  OBSTopt  MEANStyp  
1o+47
-example:    impf: lano se dřelo o hranu
-class:   contact

 2 
 ≈   impf: těžce pracovat (idiom)
-frame:   ACTobl  EXTtyp  
1
-example:    impf: dřít se jako kůň