vážitimpf

 1 
 ≈  mít určitou váhu
-frame:   ACTobl  EXTobl  
14
-example:   dítě váží 5 kg
-class:   extent

 2 
 ≈  zjišťovat váhu
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   vážit mouku na váze
-rfl:   pass: mouka se váží na váze
-rcp:   ACT-PAT:

 3 
 ≈  rozmýšlet
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   vážit svá rozhodnutí
-rfl:   pass: rozhodnutí se pečlivě vážila

 4 
 ≈  srovnávat
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14s+7
-example:   vážit pozitivní s negativním
-rfl:   pass: váží se pozitivní s negativním
-rcp:   PAT-EFF:

 5 
 ≈  čerpat vodu váhami
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   vážit vodu
-rfl:   pass: voda se váží

 6 
 ≈  mít význam (idiom)
-frame:   ACTobl  MANNtyp  
1,že
-example:   jeho slova váží; mnoho vážily i vzpomínky na Šaldu

 7 
 ≈  nelitovat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   vážit cestu
-rfl:   pass: zbytečně se vážila cesta

 8 
 ≈  rozhodovat se (idiom)
-frame:   ACTobl  DPHRobl  
1pro a proti
-example:   váží pro a proti
-rfl:   pass: váží se pro a proti