měřitimpf, měřívatiter

 1 
 ≈  zjišťovat míru
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
147
-example:   měřila jsem látku metrem; měřila jsem dítěti teplotu
-rfl:   cor4: měřil se tak, že udělal na zdi čárku
pass: teplota kovu se měří speciálním teploměrem
-rcp:   ACT-PAT: měřili se metrem vzájemně; měřili si teplotu

 2 
 ≈  mít výšku, popř. jiný rozměr
-frame:   ACTobl  EXTobl  
14
-example:   tatínek měřil dva metry
-class:   extent

 3 
 ≈  srovnávat
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
1s+74
-example:   měřil s bratrem síly
-rcp:   ACT-ADDR: měřili spolu síly

 4 
 ≈  hodnotit někoho (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  MANNobl  
13
-example:   ředitel měřil všem stejně
-rfl:   pass0: v této škole se měří všem stejně
-rcp:   ACT-PAT: měřili si navzájem stejně

 5 
 ≈  prohlížet si; zkoumat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  
14pohledem
-example:   měřil žákyni pohledem
-rcp:   ACT-PAT: měřili se navzájem pohledem
-class:   perception