Frames containing form "pro+4"
argumentovat 1
doporučovat, doporučit 2
hlasovat 1
hýbat, hnout, hýbnout 5
hrabat, hrábnout, hrabávat 4
kvalifikovat se 1
mluvit, mluvívat 4
nadchnout se 1
obdržet 1
obětovat 2
podstupovat, podstoupit 1
pokládat, položit 7
prát se 1
předurčovat, předurčit 1
předurčovat, předurčit 2
rozhodovat, rozhodnout 2
rozhodovat se, rozhodnout se 1
rozhodovat se, rozhodnout se 2
rozmýšlet se, rozmyslet/rozmyslit se 2
sahat, sáhnout 3
sbírat, sebrat 1
skákat, skočit 8
snášet, snést 3
soustřeďovat, soustředit 3
svědčit, svědčívat 1
trpět, trpívat 4
ukrádat si, ukrást/ukradnout si 1
určovat, určit 1
uvolňovat, uvolnit 4
užívat, užít 1
vydělávat, vydělat 1
vyhrazovatI, vyhraditI 2
vycházet si, vyjít si 1
vyjadřovat se, vyjádřit se 2
vyjíždět si, vyjet si 1
vypravovatI se, vypravit se 1
vyslovovat se, vyslovit se 2
vystupovat, vystoupit 6
využívatI, využít 1
vyzbrojovat, vyzbrojit 1
vzkazovat, vzkázat 3
zapalovat, zapálit 2
zapalovat se, zapálit se 2
zaujmout se 1
zavraždit 1
zbývat, zbýt 2
zemřít 1
získávat, získat 3
zneužívat, zneužít 1
zvedat, zvednout, zvedávat 5
žítI 4