svědčitimpf, svědčívatiter

 1 
 ≈  vypovídat; dosvědčovat
-frame:   ACTobl  PATopt  LOCtyp  
1proti+3,pro+4
-example:   svědčil u soudu pro něj / proti němu
-rfl:   pass0: u soudu se svědčí pod přísahou

 2 
 ≈  být příznakem
-frame:   ACTobl  PATobl  
1o+6
-example:   příznaky svědčí o vážné nemoci

 3 
 ≈  prospívat
-frame:   ACTobl  PATobl  
13
-example:   sluníčko mu svědčí

 4 
 ≈  být svědkem (idiom)
-frame:   ACTobl  LOCobl  BENtyp  
13
-example:   svědčil mu na svatbě
-rfl:   pass0: na svatbě se obvykle svědčí dobrým kamarádům