hlasovatimpf

 1 
 ≈  dávat svůj hlas
-frame:   ACTobl  PATobl  
1proti+3,pro+4
-example:   hlasovali proti tvrdým opatřením / pro kandidáta sociální demokracie
-rfl:   pass0: proti tvrdým opatřením se hlasovalo jen v dolní sněmovně
-rcp:   ACT-PAT: hlasovali vzájemně pro sebe

 2 
 ≈  rozhodovat hlasováním
-frame:   ACTobl  PATobl  LOCtyp  
1o+6,zda,cont
-example:   hlasovat o návrhu zákona v parlamentu; hlasovali jsem o něm; hlasovali jsme, zda hráč k zápasu nastoupí
-rfl:   pass0: o návrhu tohoto zákona se hlasovalo již třikrát
-rcp:   ACT-PAT: