9.6.2. Základní pravidla o umístění rematizátorů v tektogramatickém stromě

Uzel reprezentující rematizátor má funktor RHEM (viz 6.7.5 - "RHEM").

Pro umístění rematizátorů v tektogramatickém stromě platí jednoduchá pravidla:

Dosah rematizátoru. Umístění rematizátoru v tektogramatickém stromě určujeme tedy podle toho, kterou část věty má ve svém dosahu. Rematizátor signalizující ohnisko má v zásadě ve svém dosahu všechna kontextově nezapojená doplnění (včetně jejich rozvití) stojící v povrchové podobě věty napravo od něj. Rematizátor signalizující kontrastivní základ má v zásadě dosah na první kontrastivní kontextově zapojené doplnění (včetně jeho rozvití) stojící napravo od něj. Existují ovšem i složité konstrukce, především v substantivních skupinách (viz 9.6.4.2 - "Rematizátor v substantivní skupině"), kde lze o dosahu rematizátoru na rozvití řídících (kontextově nezapojených a kontrastivních kontextově zapojených) výrazů diskutovat. Podle všeho slábne dosah rematizátoru směrem dolů ve struktuře věty. Tyto jevy však dosud nebyly patřičně prozkoumány.

V povrchové podobě věty mohou za rematizátorem následovat:

K dosahu syntaktické negace ve funkci rematizátoru viz 7.13.1 - "Negační a afirmační výrazy jako rematizátory".

Srovnej:

Obrázek 9.37. Umístění rematizátorů v tektogramatickém stromě

Umístění rematizátorů v tektogramatickém stromě

Jenom Jirka to viděl.

Obrázek 9.38. Umístění rematizátorů v tektogramatickém stromě

Umístění rematizátorů v tektogramatickém stromě

Odmítl jsem jenom sedět.

Obrázek 9.39. Umístění rematizátorů v tektogramatickém stromě

Umístění rematizátorů v tektogramatickém stromě

Udělali by to pouze, kdybych se stavbou souhlasil.

Obrázek 9.40. Umístění rematizátorů v tektogramatickém stromě

Umístění rematizátorů v tektogramatickém stromě

Udělali by to, kdybych souhlasil pouze se stavbou.

Obrázek 9.41. Umístění rematizátorů v tektogramatickém stromě

Umístění rematizátorů v tektogramatickém stromě

Chtěl bych jedině auto na dálkové ovládání.

Obrázek 9.42. Umístění rematizátorů v tektogramatickém stromě

Umístění rematizátorů v tektogramatickém stromě

Chtěl bych auto jedině na dálkové ovládání.

Obrázek 9.43. Umístění rematizátorů v tektogramatickém stromě

Umístění rematizátorů v tektogramatickém stromě

Karel výklad přímo hltal.

Obrázek 9.44. Umístění rematizátorů v tektogramatickém stromě

Umístění rematizátorů v tektogramatickém stromě

Karel především chtěl, abych odešel.