9.1.1. Povrchový slovosled

Slovosled je v češtině nejdůležitějším prostředkem pro vyjadřování aktuálního členění. Z hlediska povrchového slovosledu můžeme v české větě sledovat tyto silné tendence:

Srovnej:

Výjimkou z těchto obecných tendencí jsou zejména dva typy konstrukcí: konstrukce se slovesem na "druhé pozici" ve větě a konstrukce s tzv. subjektivním pořadím.

Konstrukce se slovesem na "druhé pozici" ve větě. Řídící sloveso někdy nestojí na hranici mezi kontextově zapojenými a kontextově nezapojenými výrazy (závislými přímo na slovese), nýbrž stojí hned za prvním větným členem, na "druhé pozici" ve větě (ať se tam hranice mezi kontextově zapojenými a kontextově nezapojenými výrazy nachází, či ne). V tomto případě pak mohou kontextově zapojené výrazy stát i napravo od slovesa.

Srovnej:

Konstrukce s tzv. subjektivním pořadím. V bezpříznakových případech (při objektivním pořadí) jsou doplnění slovesa, která stojí v povrchovém slovosledu před tímto slovesem, kontextově zapojená. Při subjektivním pořadí se však před řídící sloveso dostávají doplnění, která jsou kontextově nezapojená. Z pragmatických důvodů se tu dynamičtější část věty klade na její začátek.

Srovnej:

Subjektivní pořadí je ovšem silně příznakový jev, objevující se především v mluveném projevu, ve kterém je dostatečně zřetelně signalizován polohou intonačního centra (viz 9.1.2.1 - "Intonační centrum"). V psaném textu poznáme subjektivní pořadí zejména podle toho, že na konec věty jsou řazeny kontextově zapojené výrazy a samotné sloveso je většinou také kontextově zapojené.