6.13.1. Subfunktory

Subfunktor popisuje sémantické variace uvnitř daného funktoru, význam funktoru blíže specifikuje, přesněji vymezuje významový vztah doplnění k řídícímu slovu.

Tyto různé diference se v rámci jednoho funktoru vyjadřují především různými (předložkovými) pády, popřípadě spojkami.

Subfunktory nejsou v PDT přiřazeny všem funktorům, které by vyžadovaly jemnější vnitřní diferenciaci svého významu, ale pouze vybrané skupině funktorů. Subfunktory jsou v PDT přiřazeny následujícím funktorům:

Informace o subfunktoru je uložena v atributu subfunctor.

Subfunktory byly v PDT jednotlivým vybraným funktorům přiřazeny automaticky na základě povrchové formy, kterou je doplnění s daným funktorem vyjádřeno.

Pro každý funktor byla stanovena množina forem, které vyjadřují základní význam funktoru. Doplnění vyjádřené formou z této množiny má v atributu subfunctor vyplněnou základní hodnotu basic. Do množiny forem u subfunktoru basic zařazujeme i doplnění vyjádřená adverbii. Adverbium může sice nést význam odpovídající jinému subfunktoru, ale význam adverbia se dá jednoznačně odvodit už z lexikálního obsazení, proto doplnění vyjádřená adverbii podle různých významů dále nespecifikujeme, ale zařazujeme je pod základní subfunktor basic.

Pro každý vybraný funktor pak byly vymezeny subfunktory popisující další sémantické diference uvnitř funktoru. Těmto subfunktorům byly přiřazeny ty z povrchových forem daného doplnění, které vymezený význam subfunktoru nesporně vyjadřují.

Doplnění s vybraným funktorem realizovaná v povrchové podobě věty formou, která nebyla přiřazena žádnému subfunktoru, mají v atributu subfunctor vyplněnou hodnotu nr (not recognised).

Pro každý vybraný funktor existuje tedy subfunktor s hodnotou basic a subfunktor s hodnotou nr.

Hodnoty atributu subfunctor viz ???.

Vymezení jednotlivých subfunktorů, včetně přiřazených skupin povrchových forem, popisujeme pro jednotlivé vybrané funktory v následujících dílčích sekcích.

!!! Hranice mezi jednotlivými subfunktory nejsou v některých případech příliš ostré. Řada povrchových forem vyjadřuje více významů, při automatickém zpracování byly však tyto homonymní povrchové formy přiřazeny jen k jednomu subfunktoru. Řada subfunktorů (zejména základní subfunktor basic) vyžaduje do budoucna rozčlenění na další subfunktory. Konkrétní subfunktor bude třeba stanovit u doplnění, kterým byl prozatím přiřazen subfunktor nr, též bude třeba bude třeba provést následný ruční průchod, který je pro určité případy nezbytný.

6.13.1.1. Subfunktory pro funktor ACMP

Pro funktor ACMP (viz 6.6.1 - "ACMP") byly stanoveny následující subfunktory:

basic

Subfunktor basic vyjadřuje u funktoru ACMP význam "kladného doprovodu" (spojení s něčím, společenství).

Subfunktor basic je přiřazen doplněním s funktorem ACMP, která jsou realizována některou z následující množiny povrchových forem:

s+7 tatínek s maminkou
spolu s+7 Obsahoval potěšující sdělení spolu se srdečnou gratulací
společně s+7 Host společně s vrchním majitelem sestavuje menu.
v čele s+7 celá rodina v čele s otcem
ve spojení s+7 Nejméně příznivou prognózu má právě ekzém ve spojení s alergickým postižením horních cest dýchacích.
zároveň s+7 Zároveň s hovorem dostane referent na svůj monitor potřebné informace o volajícím zákazníkovi.
ruku v ruce s+7 Považoval bych za velmi nešťastné, aby ODS řešila tento problém ruku v ruce s opozicí.
circ

Subfunktor circ (circumstance) vyjadřuje u funktoru ACMP význam "zamlžené okolnosti", doprovod slovesného děje.

Subfunktor circ je přiřazen doplněním s funktorem ACMP, která jsou realizována některou z následující množiny povrchových forem:

bez toho, aby+vfin Tenis může být podívanou i bez toho, aby po kurtě chodily polonahé děvy s tabulemi oznamujícími skóre.
s tím+vfin Jenže s tím, jak se zvětšovala moje smečka, ubýval čas na lezení.
s tím, že+vfin Nepředurčují tyto zdroje jisté geniální a vnímavé jedince k přenesení těchto jemných signálů do reality s tím, že pak způsobí skutečnou bouři?
v souvislosti s+7 Vyšetřovatelé si v souvislosti s korupčním skandálem přišli vyslechnout i dalšího z vysoce postavených belgických socialistů.
v souvislosti s tím, že+vfin V souvislosti s tím, že Portugalsko Českou republiku oficiálně ve snaze o vstup do aliance podporuje LN tohoto diplomata požádaly o rozhovor.
incl

Subfunktor incl (include) vyjadřuje u funktoru ACMP inkluzívní význam, význam "zahrnování".

Subfunktor incl je přiřazen doplněním s funktorem ACMP, která jsou realizována povrchovou formou:

včetně+2 Ročně by tedy zaplatila na pojistném včetně úrazového připojištění 4104 korun.
wout

Subfunktor wout (without) vyjadřuje u funktoru ACMP zápornou variantu základního významu, význam "záporného doprovodu".

Subfunktor wout je přiřazen doplněním s funktorem ACMP, která jsou realizována povrchovou formou:

bez+2 pokoj bez vlastního příslušenství
nr

Subfunktor nr mají všechna ostatní doplnění s funktorem ACMP, která nejsou realizována žádnou z výše uvedených forem.

6.13.1.2. Subfunktory pro funktor BEN

Pro funktor BEN (viz 6.9.1 - "BEN") byly stanoveny následující subfunktory:

basic

Subfunktor basic vyjadřuje u funktoru BEN význam "prospěchu", doplnění s funktorem BEN a subfunktorem basic vyjadřuje entitu, v jejíž prospěch se něco děje.

Subfunktor basic je přiřazen doplněním s funktorem BEN, která jsou realizována některou z následující množiny povrchových forem:

ku prospěchu+2 Bylo by to ku prospěchu věci, kdybychom se na prioritách dohodli v rámci celého parlamentu.
pro+4 Profit připravuje pro své čtenáře poradnu.
ve prospěch+2 Zříkají se osobní kariéry ve prospěch dětí.
v zájmu+2 Zříkají se osobní kariéry v zájmu svých dětí.
agst

Subfunktor agst (against) vyjadřuje u funktoru BEN zápornou variantu základního významu, význam "neprospěchu"; doplnění s funktorem BEN a subfunktorem agst vyjadřuje entitu, v jejíž neprospěch se něco děje.

Subfunktor basic je přiřazen doplněním s funktorem BEN, která jsou realizována některou z následující množiny povrchových forem:

na úkor+2 Hlavní překážkou státu fungovat na úkor jednotlivce je demokratický politický systém.
proti+3 správní řízení proti České lékárnické komoře
proti tomu, aby+vfin V televizní diskusi o pravopise zástupce ministerstva školství doporučoval více pravopisných dublet, naproti tomu spisovatel Karel Pecka byl proti tomu, aby pravopis byl tolik neustálený.
v neprospěch+2 válečný vývoj v neprospěch Německa
nr

Subfunktor nr mají všechna ostatní doplnění s funktorem BEN, která nejsou realizována žádnou z výše uvedených forem.

6.13.1.3. Subfunktory pro funktor CPR

Pro funktor CPR (viz 6.6.2 - "CPR") byly stanoveny následující subfunktory:

basic

Subfunktor basic vyjadřuje u funktoru CPR význam "podobnosti" (srovnání na základě podobnosti).

Subfunktor basic je přiřazen doplněním s funktorem CPR, která jsou realizována povrchovou formou:

jako Sloni jsou jako Angličani.; Kdybych chtěl prodávat stejné pohovky jako prodává nábytkář v nedaleké ulici, musel bych je nabídnout o dvě, tři stovky levněji.
jak Jenže stejně rychle, jak naděje svitla, tak rychle pohasla.
than

Subfunktor than vyjadřuje u funktoru CPR zápornou variantu základního významu, význam "rozdílnosti", (srovnání na základě rozdílnosti).

Subfunktor than je přiřazen doplněním s funktorem CPR, která jsou realizována některou z následující množiny povrchových forem:

genitiv To byla otázka pro 982 respondentů starších 14 let.
než V naší firmě je několikanásobně více zaměstnanců, než je služebních vozidel.; Vyrobili více než 495 milionů metrů krychlových pitné vody.
nežli I přes tato fakta stojí mořský důl mnohem méně nežli 500 milionů USD.
wrt

Subfunktor wrt (with respect to) vyjadřuje u funktoru CPR význam "s čím se srovnává".

Subfunktor wrt je přiřazen doplněním s funktorem CPR, která jsou realizována některou z následující množiny povrchových forem:

naproti+3 Naproti tomu Letenští mají po pohárovém nezdaru problémy se sestavou.
na rozdíl od+2 Na rozdíl od hotelů nemohly lázně využívat značného zisku vytvořeného v předchozích dvou letech.
proti+3 Proti dřívějšku se však zase objevili noví zájemci.
oproti+3 Oproti očekávanému celkovému odbytu 460 000 aut všech značek se prodala sotva polovina.
ve srovnání s+7 ČR je podle něho v tomto ohledu výjimečná ve srovnání s okolními zeměmi střední Evropy.
ve srovnání s tím+vfin Komu se poštěstilo získat v některé grantové agentuře úspěšně grant, zná výhody, které to přináší ve srovnání s tím, co jsme znali v minulosti.
v porovnání k+3 Obchodní vztahy mezi Českou republikou a Kanadou patřily v minulosti v porovnání k ostatním průmyslově vyspělým zemím k okrajovým.
v porovnání s+7 Od roku 2000 v porovnání s rokem 1990 vzroste intenzita nejméně o 25 procent.
nr

Subfunktor nr mají všechna ostatní doplnění s funktorem CPR, která nejsou realizována žádnou z výše uvedených forem.

6.13.1.4. Subfunktory pro funktor DIR1

Pro funktor DIR1 (viz 6.4.1 - "DIR1") byly stanoveny následující subfunktory:

basic

Subfunktor basic vyjadřuje u funktoru DIR1 základní význam "odkud".

Subfunktor basic je přiřazen doplněním s funktorem DIR1, která jsou realizována některou z následující množiny povrchových forem:

adverbium Zezadu se prodral ke stříbru domácí miláček.
od+2 Manažeři zřejmě budou muset stále více za svým uplatněním cestovat i několik desítek kilometrů od svého bydliště.
z+2 Poměrně velká část poptávky odpadla, když k nám ze zahraničí začali jezdit chudší turisté.
nr

Subfunktor nr mají všechna ostatní doplnění s funktorem DIR1, která nejsou realizována žádnou z výše uvedených forem.

6.13.1.5. Subfunktory pro funktor DIR2

Pro funktor DIR2 (viz 6.4.2 - "DIR2") byly stanoveny následující subfunktory:

basic

Subfunktor basic vyjadřuje u funktoru DIR2 základní význam "kudy".

Subfunktor basic je přiřazen doplněním s funktorem DIR2, která jsou realizována některou z následující množiny povrchových forem:

adverbium Musí ovládat umění nabízet své výrobky přímo ze dvora třeba turistovi, který projde okolo.
instrumentál Jejich přenos vzduchem, ať jde o televizní, rozhlasový signál nebo digitální data, zajišťují České radiokomunikace.
across

Subfunktor across vyjadřuje u funktoru DIR2 význam "přes".

Subfunktor across je přiřazen doplněním s funktorem DIR2, která jsou realizována některou z následující množiny povrchových forem:

napříč+7 Přibližování někdejších satelitů k Atlantické alianci spouští novou železnou oponu napříč kontinentem
přes+4 přeprava transportů ruské armády z bývalé Německé demokratické republiky přes Českou republiku
along

Subfunktor along vyjadřuje u funktoru DIR2 význam "podél".

Subfunktor along je přiřazen doplněním s funktorem DIR2, která jsou realizována některou z následující množiny povrchových forem:

po+6 V roce 1997 pravděpodobně projedou první vozidla po dálnici Praha -Plzeň.
podél+2 Jel jsem podél něj.
around

Subfunktor around vyjadřuje u funktoru DIR2 význam "okolo".

Subfunktor around je přiřazen doplněním s funktorem DIR2, která jsou realizována některou z následující množiny povrchových forem:

kolem+2 Kolem právní ochrany software se u nás chodí v širokých kruzích.
okolo+2 Chodí okolo domu.
betw

Subfunktor betw (between) vyjadřuje u funktoru DIR2 význam "mezi".

Subfunktor betw je přiřazen doplněním s funktorem DIR2, která jsou realizována povrchovou formou:

mezi+7 Plechové krabičky aut se plazí po výmolech hliněných cest mezi nevzrušenou zvěří.
near

Subfunktor near vyjadřuje u funktoru DIR2 význam "blízko".

Subfunktor near je přiřazen doplněním s funktorem DIR2, která jsou realizována povrchovou formou:

vedle+2 A tak se i v tomto oboru stala naše věda popelkou, jen nesměle a spíše zásluhou několika jedinců kráčející vedle civilizovaného světa.
nr

Subfunktor nr mají všechna ostatní doplnění s funktorem DIR2, která nejsou realizována žádnou z výše uvedených forem.

6.13.1.6. Subfunktory pro funktor DIR3

Pro funktor DIR3 (viz 6.4.3 - "DIR3") byly stanoveny následující subfunktory:

basic

Subfunktor basic vyjadřuje u funktoru DIR3 základní význam "kam".

Subfunktor basic je přiřazen doplněním s funktorem DIR3, která jsou realizována některou z následující množiny povrchových forem:

adverbium Horní soused v tichosti vyčkal mezi větvemi a opatrně se pak odplížil domů.
do+2 Vypravuje do zahraničí malé skupinky.
do čela+2 Městská konference ČSSD v Českých Budějovicích zvolila do čela své kandidátky advokáta.
na+4 Máme zaměstnance, které občas vysíláme na služební cestu.
směrem na+4 Další mimořádný rychlík odjede v 1.23 hod. z pražského hlavního nádraží směrem na Břeclav.
směrem do+2 Včera odpoledne byl na Nuselském mostě pruh směrem do centra normálně průjezdný.
směrem k+3 Od února se toho mnoho změnilo, říká novinář Igor a máchá rukou směrem ke křižovatce nedaleko vládní budovy.
above

Subfunktor above vyjadřuje u funktoru DIR3 význam "nad".

Subfunktor above je přiřazen doplněním s funktorem DIR3, která jsou realizována povrchovou formou:

nad+4 Už odpoledne se vrátila zpět nad hranici 1100 lir za marku.
behind

Subfunktor behind vyjadřuje u funktoru DIR3 význam "za".

Subfunktor behind je přiřazen doplněním s funktorem DIR3, která jsou realizována povrchovou formou:

za+4 Že se za tento plášť schová leccos dalšího, netřeba připomínat.
below

Subfunktor below vyjadřuje u funktoru DIR3 význam "pod".

Subfunktor below je přiřazen doplněním s funktorem DIR3, která jsou realizována povrchovou formou:

pod+4 Dostal se pod auto.
betw

Subfunktor betw (between) vyjadřuje u funktoru DIR3 význam "mezi".

Subfunktor betw je přiřazen doplněním s funktorem DIR3, která jsou realizována povrchovou formou:

mezi+4 Dal to mezi ty drobnosti.
elsew

Subfunktor elsew (elsewhere) vyjadřuje u funktoru DIR3 význam "mimo".

Subfunktor elsew je přiřazen doplněním s funktorem DIR3, která jsou realizována povrchovou formou:

mimo+4 Postavil se mimo hrací plochu.
ext

Subfunktor ext (extent) vyjadřuje u funktoru DIR3 význam "do jaké míry něco někam směřuje".

Subfunktor ext je přiřazen doplněním s funktorem DIR3, která jsou realizována povrchovou formou:

po+4 Čs. vojsko také nikdy neobsadilo celé Těšínsko až po Bílsko, fronta se zastavila na horní Visle u Skočova.
front

Subfunktor front vyjadřuje u funktoru DIR3 význam "před".

Subfunktor front je přiřazen doplněním s funktorem DIR3, která jsou realizována povrchovou formou:

před+4 Tím mi ulehčili práci a já mohl předstoupit před lidi.
near

Subfunktor near vyjadřuje u funktoru DIR3 význam "blízko".

Subfunktor near je přiřazen doplněním s funktorem DIR3, která jsou realizována povrchovou formou:

vedle+2 Řadí tradiční vedle banálního, kříží vysoký i nízký styl.
opp

Subfunktor opp (opposite) vyjadřuje u funktoru DIR3 význam "naproti".

Subfunktor opp je přiřazen doplněním s funktorem DIR3, která jsou realizována povrchovou formou:

proti+3 Útok nebyl namířen proti lidem.
target

Subfunktor target vyjadřuje u funktoru DIR3 význam "cíl směřování".

Subfunktor target je přiřazen doplněním s funktorem DIR3, která jsou realizována povrchovou formou:

po+6 Házel po něm kamením.
to

Subfunktor to vyjadřuje u funktoru DIR3 význam "k".

Subfunktor to je přiřazen doplněním s funktorem DIR3, která jsou realizována některou z následující množiny povrchových forem:

k+3 Dotyčný půjde jinam, ke konkurenci.
za+4 Zašli jsme do galerie za Petrem.
nr

Subfunktor nr mají všechna ostatní doplnění s funktorem DIR3, která nejsou realizována žádnou z výše uvedených forem.

6.13.1.7. Subfunktory pro funktor EXT

Pro funktor EXT (viz 6.6.5 - "EXT") byly stanoveny následující subfunktory:

basic

Subfunktor basic vyjadřuje u funktoru EXT základní význam "míry".

Subfunktor basic je přiřazen doplněním s funktorem EXT, která jsou realizována některou z následující množiny povrchových forem:

adverbium Kapitálový trh je pak vyústěním přítomnosti soukromého vlastnictví - bez něj dokonce pozbývá částečně smyslu.
do+2 Co se může dospělému zdát zanedbatelnou záležitostí, naroste v dětské mysli třeba i do tragických rozměrů.
na+4 Markest si svoji (ne)solidnost cení na 1209 korun.
po+6 Z oblastí, vyčištěných od povstalců, proudí nyní obyvatelstvo po tisících.
v+6 České banky totiž nejsou schopny poskytnout dlouhodobý úvěr (na 15 let) ve výši čtyř miliard korun.
za+4 Ale jsou výrobci tepla, kteří je vyrobí za 100 .
approx

Subfunktor approx (approximately) vyjadřuje u funktoru EXT význam "přibližně".

Subfunktor approx je přiřazen doplněním s funktorem EXT, která jsou realizována některou z následující množiny povrchových forem:

kolem+2 Náklady se v současnosti pohybují kolem 100 milionů korun.
okolo+2 Letos by se měl obrat pohybovat okolo 1,2 miliardy korun.
less

Subfunktor less vyjadřuje u funktoru EXT význam "méně než".

Subfunktor less je přiřazen doplněním s funktorem EXT, která jsou realizována povrchovou formou:

pod+4 Lidí s IQ pod 50 jsou již jen desetiny procenta.
more

Subfunktor more vyjadřuje u funktoru EXT význam "více než".

Subfunktor more je přiřazen doplněním s funktorem EXT, která jsou realizována některou z následující množiny povrchových forem:

přes+4 Výnosy činily přes 16 miliard korun.
nad+4 Lidí s inteligencí nad 130 se vyskytuje okolo dvou procent.
nr

Subfunktor nr mají všechna ostatní doplnění s funktorem EXT, která nejsou realizována žádnou z výše uvedených forem.

6.13.1.8. Subfunktory pro funktor LOC

Pro funktor LOC (viz 6.4.4 - "LOC") byly stanoveny následující subfunktory:

basic

Subfunktor basic vyjadřuje u funktoru LOC základní význam "kde".

Subfunktor basic je přiřazen doplněním s funktorem LOC, která jsou realizována některou z následující množiny povrchových forem:

adverbium Zde už můžeme váhat, ale ve většině případů dojdeme k závěru, že i tyto předměty mohou být pozorností.
adjektivum První pražské jednání nepřineslo kromě dalšího zvýšení napětí žádný výrazný výsledek.
na+6 obraz na zdi
v+6 ubytování v hotelu
above

Subfunktor above vyjadřuje u funktoru LOC význam "nad".

Subfunktor above je přiřazen doplněním s funktorem LOC, která jsou realizována povrchovou formou:

nad+7 V neprofesionálním prostředí si lidé opálí jehlu nad plaménkem v karmě a to jim stačí k pocitu, že je sterilní.
abstr

Subfunktor abstr (abstract) vyjadřuje u funktoru LOC abstraktní význam "v oblasti".

Subfunktor abstr je přiřazen doplněním s funktorem LOC, která jsou realizována některou z následující množiny povrchových forem:

v oblasti+2 Podle Redla je Hradišťan v oblasti folkloru kapelou ostře sledovanou.
v oboru+2 Na český trh vstoupila společnost Sodexho v roce 1992 po Eurestu, který zde začal v oboru veřejného stravování působit jako vůbec první.
along

Subfunktor along vyjadřuje u funktoru LOC význam "podél".

Subfunktor along je přiřazen doplněním s funktorem LOC, která jsou realizována některou z následující množiny povrchových forem:

podél+2 Podle prvních zpráv bylo epicentrum otřesů lokalizováno podél západního pobřeží ostrova asi 800 kilometrů severně od Tokia.
podle+2 Podle potoka leží vesnice.
around

Subfunktor around vyjadřuje u funktoru LOC význam "okolo".

Subfunktor around je přiřazen doplněním s funktorem LOC, která jsou realizována některou z následující množiny povrchových forem:

kolem+2 Z pálení ukradených peněženek se kolem jejich chalupy linul čmoud.
okolo+2 Mohli jsme si sice na splacení dluhu půjčit, to by ale celou situaci okolo pražského závodiště neřešilo.
behind

Subfunktor behind vyjadřuje u funktoru LOC význam "za".

Subfunktor behind je přiřazen doplněním s funktorem LOC, která jsou realizována povrchovou formou:

za+7 Podle mechanika neměl Senna optimálně zahřáté pneumatiky, neboť po kolizi hned na startu jezdili závodníci pět okruhů za vodícím vozem.
below

Subfunktor below vyjadřuje u funktoru LOC význam "pod".

Subfunktor below je přiřazen doplněním s funktorem LOC, která jsou realizována povrchovou formou:

pod+7 Moc často jsem tu dírku - v umyvadle, pod vodou podle vzduchového gejzírku - hledal a pak lepil...
betw

Subfunktor betw (between) vyjadřuje u funktoru LOC význam "mezi".

Subfunktor betw je přiřazen doplněním s funktorem LOC, která jsou realizována povrchovou formou:

mezi+7 Byl mezi dvěma ohni.
elsew

Subfunktor elsew (elsewhere) vyjadřuje u funktoru LOC význam "mimo".

Subfunktor elsew je přiřazen doplněním s funktorem LOC, která jsou realizována některou z následující množiny povrchových forem:

mimo+4 Působí mimo Prahu.
stranou+2 Stranou strkanice nezůstává ani tisk.
vně+2 vně složitých diskuzí
front

Subfunktor front vyjadřuje u funktoru LOC význam "před".

Subfunktor front je přiřazen doplněním s funktorem LOC, která jsou realizována některou z následující množiny povrchových forem:

před+7 Tykal mu před lidmi.
tváří v tvář+3 Stojí tváří v tvář problému.
in

Subfunktor in vyjadřuje u funktoru LOC význam "uvnitř".

Subfunktor in je přiřazen doplněním s funktorem LOC, která jsou realizována povrchovou formou:

uvnitř+2 Právě vedoucí týmu Motorsport Škoda jen pokrčil rameny na otázku, jak dopadlo jednání uvnitř koncernu.
mid

Subfunktor mid (middle) vyjadřuje u funktoru LOC význam "uprostřed".

Subfunktor mid je přiřazen doplněním s funktorem LOC, která jsou realizována některou z následující množiny povrchových forem:

prostřed+2 Prostřed náměstí stála kašna.
uprostřed+2 Biskup zde sloužil pontifikální mši v esperantu - v táborové kapli, kterou se stal indiánský stan teepee uprostřed tábora.
vprostřed+2 Vprosřed náměstí stála kašna.
near

Subfunktor near vyjadřuje u funktoru LOC význam "blízko".

Subfunktor near je přiřazen doplněním s funktorem LOC, která jsou realizována povrchovou formou:

blízko+2 Hrát se má na budínské straně u Alžbětina mostu, blízko zastávky autobusu č 78.
blízko+3 Zapínáme generátor pouze v těch případech, kdy jsou naši pacienti již blízko smrti.
k+3 Příklad ke konci statě je správný pouze v případě, že poplatníkovi nebyly stanoveny zálohy na daň z příjmů.
nedaleko+2 Procházíme po odkrytém prostranství nedaleko hotelu Holiday Inn.
poblíž+2 spor o oboru poblíž Hrádečku
po boku+2 V poslední době vystupujete často po boku ministrů.
při+6 Dva mladí Indiáni z kmene Tlingit byli rodovou radou starších odsouzeni za loupež k 18 měsícům života v absolutním odloučení od lidí, na jednom z ostrovů při jižním pobřeží Aljašky.
u+2 Největší z nich byl u obce Dubá, kdy vinou zavřeného ložiska kombajnu vznikl požár, který osmnáct požárních sborů likvidovalo čtyřiadvacet hodin.
v blízkosti+2 Stačí, když si vyvoláme fotografie pořízené v blízkosti skládek.
vedle+2 tisková konference po zápase, která se konala v kuželně vedle libereckého zimního stadionu
opp

Subfunktor opp (opposite) vyjadřuje u funktoru LOC význam "naproti".

Subfunktor opp je přiřazen doplněním s funktorem LOC, která jsou realizována některou z následující množiny povrchových forem:

naproti+3 Stojí naproti nádraží.
proti+3 Leží proti oknu.
přes+4 Bydlí přes dvůr.
nr

Subfunktor nr mají všechna ostatní doplnění s funktorem LOC, která nejsou realizována žádnou z výše uvedených forem.

6.13.1.9. Subfunktory pro funktor TWHEN

Pro funktor TWHEN (viz 6.3.1 - "TWHEN") byly stanoveny následující subfunktory:

basic

Subfunktor basic vyjadřuje u funktoru TWHEN základní význam "kdy".

Subfunktor basic je přiřazen doplněním s funktorem TWHEN, která jsou realizována některou z následující množiny povrchových forem:

adverbium Materiálům, které dnes máte k dispozici, předcházel dlouholetý výzkum.
genitiv Uvedená cena bude předána laureátům dne 19. září 1994 v Hotelu Hilton.
akuzativ Mezinárodní golfový profesionální turnaj Czech Golf Open začne na hřišti tento čtvrtek.
časová určení, která nemají přidělen pád Autor (nar. 1943) je hispanista, překladatel, působí v Českém rozhlase.
k+3 Přijdu k ránu.
když+vfin Říkali mi tak i v Anglii, a když jsem se octla potom ve škole ve Švýcarsku, dozvěděla jsem se, jak to jméno taky psát.
na+4 Takže konečný výsledek a závěry budou hotovy spíše na podzim.
na+6 Na jaře skončí perestrojka.
o+6 Každý rok jsme o Velikonocích prodávali v Praze nebo jiných velkých městech kraslice.
při+6 Tyto obavy cítím i při projednávání psychologických vyšetření.
při příležitosti+2 Rota majorů-nováčků při příležitosti sjezdu vyčistila vojenský prostor.
u příležitosti+2 Tiskovinu v nákladu 5 000 kusů vydalo město u příležitosti svého 850. výročí.
v+4 V pátek jste absolvovali lékařský zákrok u svého stomatologa.
v+6 V lednu tohoto roku jsme dostali dopis.
v době+2 Jejich genocida v době druhé světové války uzavřela naše pokusy o společné soužití.
v období+2 V období vrcholícího léta roku 1939 již málokdo v Evropě mohl věřit nadějeplným slovům britského ministerského předsedy.
za+2 Pracoval za války ve zbrojním podniku.
after

Subfunktor after vyjadřuje u funktoru TWHEN význam "po".

Subfunktor after je přiřazen doplněním s funktorem TWHEN, která jsou realizována některou z následující množiny povrchových forem:

po+6 Po 14 dnech nepřetržitého dolaďování byl již stroj k použití.
poté, co+vfin Stát ceny schválí poté, co je prověří.
za+4 Za chvíli přišel pan Mitrofanov.
approx

Subfunktor approx (approximately) vyjadřuje u funktoru TWHEN význam "přibližně".

Subfunktor approx je přiřazen doplněním s funktorem TWHEN, která jsou realizována některou z následující množiny povrchových forem:

kolem+2 Průvod husitských bojovníků vyráží z Prahy směrem do Německa někdy kolem 20.května.
okolo+2 Okolo přelomu roku je relativní klid.
before

Subfunktor before vyjadřuje u funktoru TWHEN význam "před".

Subfunktor before je přiřazen doplněním s funktorem TWHEN, která jsou realizována některou z následující množiny povrchových forem:

než+vfin Jakou povahu jsi měl, než jsi přišel o nohu?
před+7 Před revolucí bývaly součástí studia praxe.
begin

Subfunktor begin vyjadřuje u funktoru TWHEN význam "na začátku".

Subfunktor begin je přiřazen doplněním s funktorem TWHEN, která jsou realizována některou z následující množiny povrchových forem:

počátkem+2 Zatím se firma od svého vzniku počátkem roku 1992 stále rozrůstá.
začátkem+2 Olejomalbu jste mohli začátkem února koupit za 34 600 korun.
betw

Subfunktor betw (between) vyjadřuje u funktoru TWHEN význam "mezi".

Subfunktor betw je přiřazen doplněním s funktorem TWHEN, která jsou realizována povrchovou formou:

mezi+7 hudba v přestávkách mezi gamy
end

Subfunktor end vyjadřuje u funktoru TWHEN význam "na konci".

Subfunktor end je přiřazen doplněním s funktorem TWHEN, která jsou realizována některou z následující množiny povrchových forem:

koncem+2 Koncem roku bylo bez práce 185 000 osob.
na závěr+2 Na závěr každé půlnoční šťáry se totiž měl dostavit primátor a nechat se s úlovkem fotografovat.
v závěru+2 V závěru poločasu dala Sparta branku, ale pro postavení mimo hru nebyla uznána.
závěrem+2 Závěrem srpna získal závod Pacovských strojíren certifikát německé zkušebny Tüf Bayern.
flow

Subfunktor flow vyjadřuje u funktoru TWHEN význam "v průběhu".

Subfunktor flow je přiřazen doplněním s funktorem TWHEN, která jsou realizována některou z následující množiny povrchových forem:

postupem+2 Jejich návrh měl být harmonizován s obdobným předpisem, který se však postupem času velmi mění.
v průběhu+2 Omezování centrální cenové regulace bude v průběhu roku zřejmě pokračovat.
mid

Subfunktor mid (middle) vyjadřuje u funktoru TWHEN význam "uprostřed".

Subfunktor mid je přiřazen doplněním s funktorem TWHEN, která jsou realizována povrchovou formou:

uprostřed+2 Ještě uprostřed minulého týdne jsem si nebyla jistá, zda budu vůbec startovat.
nr

Subfunktor nr mají všechna ostatní doplnění s funktorem TWEN, která nejsou realizována žádnou z výše uvedených forem.