6.4.3. DIR3

Definice funktoru DIR3

Funktor DIR3 (directional: to) je funktor pro volné doplnění vyjadřující určení místa odpovídající na otázku "kam?", vyjadřuje cílový bod, ke kterému směřuje děj vyjádřený řídícím slovem.

Subfunktory. Funktor DIR3 je blíže specifikován subfunktory. Viz 6.13.1.6 - "Subfunktory pro funktor DIR3".

Valence. Doplnění s funktorem DIR3 je obligatorním doplněním u řady sloves, zejména u sloves pohybu s předponou do-, na-, při- a v- (například doběhnout, doputovat, nahnat, namontovat, přijít, přičlenit, vhodit, vklouznout), u sloves pohybu s předponou pře- je doplnění s funktorem DIR3 obligatorní zároveň s doplněním, které má funktor DIR1 (přemístit, přesadit, přesídlit), u některých sloves se obligatorní DIR3 střídá s obligatorním LOC (například odevzdat knihy v knihovně.LOC/do knihovny.DIR3).

Formy. Základní formy vyjádření volného doplnění s funktorem DIR3 jsou:

Shodný tvar adjektiva. U substantiv vyjadřujících děj (substantiva na -ní a ; k tomu viz 5.2.4.3.3 - "Funktory nevalenčních doplnění substantiv označujících děj") je doplnění s funktorem DIR3 vyjadřováno i shodným tvarem adjektiva.

Příklad:

zpětné.DIR3 získání celého podílu

Obrázek 6.22. Funktor DIR3

Funktor DIR3

Odjela za manželem.

6.4.3.1. Hraniční případy u funktoru DIR3

Hranice s ostatními funktory místa. Formou vyjádření se doplnění s funktorem DIR3 kříží i s ostatními funktory místa. K tomu viz 6.4.4 - "LOC".

Hranice s funktorem INTT. Doplnění s funktorem DIR3 může hraničit s funktorem INTT (záměr, viz 6.5.5 - "INTT"). K tomu viz 6.5.5.1 - "Hraniční případy u funktoru INTT".