6.4.2. DIR2

Definice funktoru DIR2

Funktor DIR2 (directional: which way) je funktor pro volné doplnění vyjadřující určení místa odpovídající na otázku "kudy?", vyjadřuje prostor, který je dějem (vyjádřeným řídícím slovem) překonáván.

Subfunktory. Funktor DIR2 je blíže specifikován subfunktory. Viz 6.13.1.5 - "Subfunktory pro funktor DIR2".

Valence. Doplnění s funktorem DIR2 je obligatorním doplněním u řady sloves, zejména u sloves pohybu s předponou pro- (například proběhnout, projít, proniknout, proskočit, ubírat se).

Formy. Základní formy vyjádření volného doplnění s funktorem DIR2 jsou:

Obrázek 6.21. Funktor DIR2

Funktor DIR2

Šli podél lesa.

6.4.2.1. Hraniční případy u funktoru DIR2

Hranice s ostatními funktory místa. Formou vyjádření se doplnění s funktorem DIR1 kříží i s ostatními funktory místa. K tomu viz 6.4.4 - "LOC".