6.13.2. Atribut pro význam "stavu"

Pro přesnější popis významu některých doplnění byl zaveden specifický atribut pro význam stavu: is_state. Atribut is_state náleží všem uzlům s funktory pro volná doplnění; na rozdíl od výše popsaných skupin subfunktorů, které se stanovují vždy jen pro jeden konkrétní funktor.

Sloveso být, ale i slovesa plnovýznamová a substantiva bývají rozvíjena celou řadou předložkových doplnění, která mají obecně význam stavu. Společně s řídícím slovesem vyjadřují významy "nacházení se v nějakém stavu" nebo "dostávání se do nějakého stavu". Například:

Pacient byl při smyslech.

Upadl do nesnází.

člověk ve špatné náladě

Žádný z existující nabídky funktorů pro volná doplnění není s to vystihnout přesně význam těchto doplnění. Zavedení nového funktoru by nevyřešilo situaci vyčerpávajícím způsobem. Sémantických diferencí v rámci tohoto obecného významu stavu je velmi mnoho. Při zavedení nového funktoru by pak bylo třeba pracovat s celou řadou dalších subfunktorů. Je proto nutné tento typ volného doplnění nejprve prozkoumat z různých hledisek:

V prozatímním řešení přiřazujeme předložkovému doplnění s významem stavu funktor významově nejbližší (nejčastěji LOC, TWHEN, MANN) a zavádíme atribut is_state s hodnotami 0, 1. Ta doplnění, která mají význam stavu, mají v tomto atributu vyplněnou hodnotu 1 (viz i 6.3 - "Hodnoty atributu is_state").

Tabulka 6.3. Hodnoty atributu is_state

0

uzel reprezentuje doplnění, které nemá význam stavu

1

uzel reprezentuje doplnění s významem stavu, který nelze postihnout přiřazeným funktorem a jeho subfunktory

Příklady:

Je v krizi.LOC [is_state=1]

Byl po operaci.TWHEN [is_state=1]

člověk ve špatné náladě.RSTR [is_state=1]

Zůstal na živu.MANN [is_state=1]

Upadl do nesnází.DIR3 [is_state=1]

Doplnění s obecným významem stavu mohou být i valenční. K tomu viz 5.2.3.1.6 - "Valenční doplnění s významem "stavu"".